Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga Rådet består av professor Bengt I Lindskog (ordförande); Lena Ambjörn, Lunds universitet, professor i arabiska; David Dunér, Lunds universitet, professor i idé- och lärdomshistoria; Peter M Nilsson, Lunds universitet, professor i klinisk kardiovaskulär forskning samt ämnesföreståndare för medicinens historia (peter.nilsson[at]med.lu.se). Adjungerad är Berndt Ehinger, Lunds universitet, professor i oftalmiatrik.