Stiftaren

Kort historik

När Bengt Lindskog fyllde 60 år 1989 skänkte vänliga patienter penningåvor, som blev en bas för stiftelsen. Vid förhandlingar med Svenska Läkaresällskapets ordförande Göran Bauer, professor i ortopedi i Lund, drogs riktlinjerna upp för ett språkpris. Under stiftelsens första decennium kunde språkprisets utdelning startas. I övrigt byggdes ekonomin upp genom bl.a. gåvor.  Under 2000-talet har tillkommit flera priser och bidrag.

Kort CV
1929 född i Karlskrona
1948 studentexamen i Karlskrona
1950 student vid Lunds universitet
1957 medicine licentiat och leg. läkare
1970 disputation för med.dr.-graden Lunds Universitet i kirurgi och docent i ämnet
1973-1994 företagsläkare i Lund
1988-1996 ord. professor vid Köpenhamns Universitet i medicinens historie
1964 skapat Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet
1975-2008 publicerat Medicinsk Terminologi och 1979-2011 Medicinsk Miniordbok
1977 ledamot i International Academy of the History of Medicine
1984 ledamot i Royal Society of Medicine, London
1987-2001 medlem vid starten i Svenska Läkaresällskapets språkkommitté, sista året som ordförande
1990 initierat European Society of the History of Health and Medicine och 1991-1999 dess vice-President
1991-1995 vice-President i Société Internationale d’Histoire de la Medicine Hedersledamot i flera medicinska och kulturella in- & utländska sammanslutningar