Om stiftelsen

Stiftelsens ändamål är:

  • att främja svensk medicinsk språkvård och vetenskaplig forskning inom medicinens historia,
  • att dela ut priser och anslag inom medicinsk språkvård och medicinsk historia och
  • att dela ut bidrag enligt beslut av stiftelsens styrelse.

Stiftelsens namn är Professor Bengt Lindskogs forsknings- och prisfond med org.nr 802424-2573 och förvaltas av Läkaresällskapet i Lund med hjälp av Sparbanken Öresund, Stiftelseförvaltning, Lund. Årlig revision sker av auktoriserad revisor och fonden står under Länsstyrelsens kontroll. Fonden administreras f.n. av

Bengt Lindskog
Lärkvägen 114
245 62 Hjärup
Tel: 040-464950
E-post: probelig[at]gmail.com

Fonden delar ut pris och bidrag enligt fondens ändamål (se ovan). Stiftelsen tar tacksamt emot gåvor både små som stora till sitt ändamål.  De ökar möjligheten att stödja unga forskares kompetensutveckling på vetenskaplig grund inom stiftelsens sfär.  Bidrag kan sändas till Läkaresällskapets i Lund bankgiro nr 602-6041 med angivande av Professor Bengt Lindskogs stiftelse.

Se även www.bengtlindskogsstiftelse.se.