Ansökan till läkarstudentstipendium

Har du beviljats tidigare år?

Antagen som doktorand?

Projekttyp

Välj det som stämmer in på dig nedan: (det du kryssar i skall finnas med i bifogat CV)
Syfte med resan:


Tidigare forskningserfarenhet:

Undervisningserfarenhet:

OBS! Endast de efterfrågade handlingarna skall skickas in. Ingenting ytterligare.
För att kunna söka måste du vara medlem i föreningen. Är du inte medlem kan du ansöka om medlemskap längre upp på denna sida.
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas