Läkarstudentstipendium

Ansökningsperioden för vårens stipendier är slut. Nya stipendier kungörs efter sommaren!

Läkarsällskapet i Lund delar årligen ut ett antal stipendier som är möjliga att söka för alla läkarstudenter med medlemskap i sällskapet. Observera att medlemskap i Svenska Läkaresällskapet inte är detsamma som medlemskap i Läkaresällskapet i Lund. Ansökan om medlemskap görs på denna sida. Är Du osäker på Ditt medlemsstatus var vänlig kontakta sekreteraren. För att ansöka om medel från Läkaresällskapets stipendiefonder måste ansökande vara medlem i sällskapet och ha betalat avgift för innevarande räkenskapsår (1 juli – 30 juni). Ansökningar godtas från de som ännu inte formellt fått sin medlemsansökan godkänd på medlemsmöte förutsatt att avgiften är betald innan stipendieansökningstiden har utlöpt.

Stipendiater förväntas återkomma med redovisning i form av kort reseberättelse senast ett år efter mottagande. Vi tycker givetvis att det är roligt att höra om senare relaterade publikationer och alster! Vi ser gärna att de resor som är aktuella görs, om möjligt,  med miljövänliga alternativ som t ex tåg.

Anvisningar för ansökan

När vi bedömer din ansökan är följande meriterande:

 1. om stipendiet avser en resa för ett forskningsprojekt eller för att hämta hem en metod
 2. om stipendiet gäller en resa för utbytesstudier eller praktik
 3. om du har tidigare forskningserfarenhet
 4. om du genomgått sommarforskarskola eller liknande på högskolenivå
 5. om du har undervisningserfarenhet på högskole- eller universitetsnivå (amanuens/labhandledare) eller övrig undervisning inom skolväsendet. 

Det är därför viktigt att detta framgår i din ansökan.

Ansökningsperioden för vårens stipendier är slut. Nya stipendier kungörs efter sommaren!

 1. Personligt brev/projektplan: Ange mycket kort motiv för resa, som i första hand skall vara av forskningskaraktär eller för att hämta hem värdefull kunskap för forskning hemma. Ange vart Du avser att åka och vilken institution/sjukhus/universitet Du avser att besöka. Brevet skall innehålla:
  1. Kort presentation av Dig själv
  2. Syfte
  3. Kort bakgrund
  4. Metod
  5. Motivering (varför skall just Du få stipendiet, varför är projektet relevant/viktigt)
 2. Budget: Bifoga tydlig budgetplan och ange ev andra finansieringskällor. Det är viktigt att både inkomster och utgifter framgår för att kunna bedöma om projektet är genomförbart.
 3. Kort CV
 4. Bifoga ovanstående dokument till Din elektroniska ansökan nedan.

Till ansökan