Vetenskap & forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård.

Arbetet inom medicinsk forskning och utveckling sker i samarbete med Svenska Läkaresällskapets delegation för forskning, dels genom att påverka utvecklingen av forskningens förutsättningar och prioriteringar i möte och diskussioner med bland annat beslutfattare, myndigheter, sjukvården och universiteten och dels genom att dela ut forskningsstipendier och priser. Det är således den vetenskapliga sekreteraren som representerar föreningen i delegationen för forskning.

Har du frågor och vill veta mer? Kontakta KUFs vetenskapliga sekreterare på vetenskap@slskuf.se för mer information.