Läkares grundutbildning och bastjänstgöring

Lathund och genvägar till underlag och beslut om läkares grundutbildning och bastjänstgöring

Sexårig grundutbildning, från hösten 2021

Mars 2013: Statlig utredning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning SOU 2013:15 (särskild utredare Stefan Lindgren)

Nov 2013: SLS remissvar på grundutbildningen (SOU 2913:15).

Juni 2018: Utbildningsdepartementets promemoria En sexårig utbildning för läkarexamen (ändring av högskoleförordningen)

Okt 2018: SLS remissvar på promemorian från Utbildningsdepartementet

Mars 2019: Regeringsbeslut ändring högskoleförordningen, och att skjuta på ikraftträdandet till hösten 2021

Lärosätena arbetar nu med ansökningar till UKÄ om examensrätt, ska vara inne mars 2020.

Bastjänstgöring, bestämmelsen träder i kraft 1 juli 2020

Nov 2017: Ds inom Socialdepartementet Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56 (Jens Schollin)

Febr 2018: SLS remissvar på Basttjänstgöring för läkare, Ds 2017:56

Juni 2018: Regeringens prop. 2017/18:274 Basttjänstgöring för läkare (ändring av patientsäkerhetsL och HSL)

Nov 2018: Riksdagen beslutar om regeringens prop. 2017/18:274

Socialstyrelsen arbetar nu med föreskrifter för basttjänstgöring, ska träda i kraft 1 juli 2020 (i praktiken blir BT först aktuell för läkare utbildade utanför Sverige. BT för läkare med 6-årig utbildning i Sverige blir aktuell fram emot 2027).