Prevention & folkhälsa

Syftet är att verka för att arbetet med levnadsvanor, primär och sekundär prevention av kroniska sjukdomar och folkhälsa utvecklas inom hälso- och sjukvården och i samhället.

Det är preventionssekreteraren som representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa, samt verkar för att anordna och stötta evenemang som rör preventionsfrågor, bland annat i samband med Svenska Läkaresällskapets årliga Preventionsdag.

Har du frågor och vill veta mer? Kontakta KUFs preventionssekreterare på prevention@slskuf.se för mer information.