Medicinsk kvalitet

Kvalitets- och utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården ska ske med samma ansats som annan kunskasputveckling, vara grundad på beforskade metoder samt utvärderas vetenskapligt så att de metoder som används utvecklas och anpassas till hälso- och sjukvården.

Arbetet inom medicinsk kvalitet sker i samarbete med Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk kvalitet. Delegationen bereder frågor om kvalitet i hälso- och sjukvården i vid mening. Utgångspunkten för arbetet är att lyfta det professionella perspektivet på kvalitet. Kandidat- och Underläkarföreningen bidrar med yngre läkarperspektivet och representeras av KUFs kvalitetssekreterare.

Vi delar årligen ut Debattpriset Röst; priset vänder sig till en läkarstudent eller läkare innan legitimation och belönar engagemang för en förbättrad hälso- och sjukvård samt det mod som krävs för att ge sig in i debattens hårda klimat.

Har du frågor och vill veta mer?
Kontakta KUFs kvalitetssekreterare kvalitet@slskuf.se för mer information.