Global hälsa

Vårt arbete syftar till att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa och hållbar utveckling i skola, högre utbildning och forskning i arbetet för en rättvis och jämlik hälsa.

Från Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening är det global hälsa-sekreteraren som representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa samt verkar för att anordna och stötta aktiviteter inom global hälsa. Bland annat driver vi podcasten Global hälsa-podden och arrangerar årligen Global Health Week, vilket är en vecka under hösten som tillägnas fördjupning inom ett global hälsa-tema.

Därtill har vi i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Utrikesdepartementet tagit fram "Global Hälsa - En praktisk guide"

Välkommen att engagera dig i nationell intressegrupp för global hälsa!
Vi träffas regelbundet digitalt och delar med och av erfarenheter, tips och idéer, läser artiklar och diskuterar i journal clubs, arrangerar seminarier och masterclasses på olika teman kopplade till global hälsa. Vi har därtill en Facebookgrupp som uppdateras regelbundet med evenemang och där vi delar med oss av läsvärt och annat, samt så har vi en maillista som du kan skriva upp dig på genom att kontakta global hälsa-sekreteraren om du också eller hellre vill ha mailutskick inför och efter möten.

Har du frågor och vill veta mer? Kontakta KUFs global hälsa-sekreterare på globalhalsa@slskuf.se för mer information.