Etik

Kandidat- och Underläkarföreningen arbetar för att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i medicinsk-etiska frågor.

Det är etiksekreteraren som representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och verkar för att anordna evenemang som rör etik och etiska aspekter inom hälso- och sjukvården. Som medlem kan man alltid kontakta etiksekreteraren som är behjälplig kring medicinsk-etiska dilemman.

Vidare delar vi årligen ut Etikpriset Columna; priset vänder sig till en läkarstudent eller läkare innan legitimation och belönar engagemang för en förbättrad hälso- och sjukvård samt uppvisande av god moralisk resning.

Har du frågor och vill veta mer?
Kontakta KUFs etiksekreterare på etik@slskuf.se för mer information.