eHälsa

Vården digitaliseras allt mer. Patienter kan allt lättare engagera sig i sin hälsa genom att både skapa och ta del av information i vårdens IT-stöd. Samtidigt fungerar många IT-lösningar inte optimalt och är inte utformade tillsammans med användarna.

Inom eHälsa samarbetar Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening med kommittén för eHälsa, som i sin tur är en del av Svenska Läkaresällskapet. eHälsosekreteraren representerar föreningen i kommittén för eHälsa och stöttar evenemang kring eHälsa runt om i landet, allt för att påverka den pågående utvecklingen i rätt riktning.

Har du frågor och vill veta mer?
Kontakta KUFs eHälsosekreterare på ehalsa@slskuf.se för mer information.