Verksamhetsområden

Kandidat- och Underläkarföreningen arbetar med frågor baserade på vetenskap/forskning, utbildning, global hälsa, etik, prevention/ folkhälsa, eHälsa samt medicinsk kvalitet.

Vetenskap & forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård.

Utbildning

Kandidat- och Underläkarföreningen bevakar utvecklingen av läkarutbildningen innan legitimation och arbetar med frågor som har betydelse för den medicinska utbildningen.

Etik

Kandidat- och Underläkarföreningen arbetar för att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i medicinsk-etiska frågor.

Medicinsk kvalitet

Kvalitets- och utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utvärderas vetenskapligt.

eHälsa

Vården digitaliseras allt mer. Patienter kan allt lättare engagera sig i sin hälsa genom att både skapa och ta del av information i vårdens IT-stöd.

Prevention & folkhälsa

Syftet är att verka för att arbetet med levnadsvanor, primär och sekundär prevention av kroniska sjukdomar och folkhälsa utvecklas inom hälso- och sjukvården och i samhället.

Global hälsa

Vårt arbete syftar till att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa och hållbar utveckling i skola, högre utbildning och forskning i arbetet för en rättvis och jämlik hälsa.