Svenska Läkaresällskapets introduktionsstipendium för medicinsk forskning

Ansökningsperiod: 15 januari 2024 – 15 mars 2024.

Sommarstipendier för studenter på läkarprogrammen

Svenska Läkaresällskapet (SLS) arbetar för att öka andelen läkare bland de forskarstuderande samt för att fler läkare skall ha en egen erfarenhet av medicinsk forskning. Detta underlättas om blivande läkare tidigt under utbildningen kommer i kontakt med pågående medicinsk forskning och ges möjlighet att själv delta i det praktiska arbetet. SLS har därför inrättat ett stipendieprogram, Svenska Läkaresällskapets introduktionsstipendium för medicinsk forskning, för att erbjuda intresserade studenter inom läkarprogrammet möjligheten att under sommaruppehållet på heltid följa arbetet i en forskargrupp under 1-2 månader.

Behörighet
Sökande ska vara inskriven på läkarprogrammet och vara medlem i SLS det år ansökan inges. Handledaren måste vara disputerad och medlem i SLS innevarande år. För att ansökan ska granskas måste medlemsavgiften för studenten och handledaren vara betald och oss tillhanda då ansökan skickas in. På Mina sidor kan du som medlem få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura. SLS Introduktionsstipendium kan erhållas så länge man studerar, det finns ingen begränsning i antal gånger.

Villkor
Stipendiet gäller heltid under minst fyra och maximalt åtta veckor. Stipendiet söks av studenten och handledaren gemensamt, handledaren kan bara söka med en student. Studenten ska i samarbete med handledaren lägga upp en plan för forskningsvistelsen. Till ansökan bifogas intyg från handledaren om att den forskningsplan/det program som anges i ansökan kommer att följas och att handledaren kommer att vara tillgänglig under den tid som studenten ska "sommarforska". Handledaren ansvarar för att relevanta etiska tillstånd erhållits/erhålls. Lärosätet som är värd för forskningsvistelsen ansvarar för att stipendiaten är försäkrad under stipendieperioden. Forskningen får inte ingå i examensarbetet. 

Bidrag
Stipendiet uppgår till 4 000 kronor per vecka (max totalt 32 000 kr) och utbetalas direkt till studenten. Studenten får inte ha andra inkomstkällor under stipendietiden. 20 introduktionsstipendier finns tillgängliga.

Beviljande & redovisning 
Redovisning är ett krav. Då stipendieperioden är avslutad avlämnas en rapport. Stipendiaterna skall under den efterföljande hösten delta på ett möte på SLS för att kortfattat redovisa erfarenheterna av forskningsvistelsen och diskutera forskning.

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24:00.

Till ansökningssystemet

Läs mer om ansökningsprocessen under fliken Så här ansöker du.
Under FAQ - Vanliga frågor och svar  finner du svar på de vanligaste frågorna om SLS anslag.

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?
Ansök om medlemskap

Vid ansökan i researchweb anger du ditt personnummer som medlemsnummer. Sex siffror utan bindestreck, t.ex. 850312.


För frågor om medlemskap:
medlem@sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör SLS
tina.henriksson@sls.se eller 08-440 88 66