Hennerlöfska fonden

För medicinstudenter vid Karolinska Institutet samt Uppsala och Lund.

Ansökan senast den 15 januari
Fonden är en stipendiefond för medicinstudenter och har till ändamål att dela ut stipendier till »medicine studerande eller medicine kandidater från Karolinska institutet och universiteten i Uppsala och Lund som har visat särskild flit och gott resultat samt har ekonomiska svårigheter«. Svenska Läkaresällskapet prioriterar sökande som avsatt tid för forskningsarbete vilket har förhindrat studierna. De som befinner sig tidigt i utbildningen eller som inom kort slutför prioriteras lägre. Medlemskap i SLS krävs.

Stipendiet delas ut endast en gång per sökande.

Uppgifter i ansökan:

1. Forskningsaktivitet: anges och intygas till resultat och omfattning,

2. Studieavbrott som skett eller förvärvsarbete under ferier eller liknande som hindrat forskningen,

3. Ekonomisk deklaration som visar såväl inkomster och utgifter som skulder och förmögenhet (t.ex. deklaration, kontoutdrag, beslut från CSN).

4. Studieresultat på vanligt formulär,

5. Bank- och kontonummer.

Observera att ofullständiga ansökningar inte beaktas.

Ansökan, ej särskilt formulär, och bilagor skickas i ett exemplar till Svenska Läkaresällskapet.

Mer information: sls@sls.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.