Etikpriset Columna

Svenska Läkaresällskapets verksamhet kretsar kring forskning, utbildning och etik. Som de ungas förening i SLS vill Kandidat- och Underläkarföreningen premiera unga läkares röster i dessa viktiga områden som genomsyrar läkares vardag genom instiftandet av Etikpriset Columna. Priset vänder sig till läkarstudenter eller läkare innan legitimation och belönar engagemang för en bättre hälso- och sjukvård.

Pristagaren belönas med 4 000 kr samt deltagande på Kandidat- och Underläkarföreningens medlemsdag i Stockholm där prisutdelningen sker. Reseomkostnader ersätts upp till 1 500 kr.

Etikpriset Columna 
För uppvisande av god moralisk resning hos läkarstudent eller underläkare.

En god moralisk kompass och modet att agera utefter sunda etiska regler är en självklarhet för läkarens yrkesutövande, men en miljö är sällan perfekt. Ofta slits läkare mellan olika förväntningar och krav, och än mer så för den yngre läkaren i början av sin karriär, utan den ökande säkerhet som klinisk praxis ger.

Kandidat- och Underläkarföreningen vill uppmärksamma de gånger det höjs en modig röst från den yngre i rummet, och utlyser därför etikpriset Columna, för uppvisande av god moralisk resning hos läkarstudent eller underläkare. Med denna utmärkelse vill vi säga tack till dig som vågat vara obekväm, rätat på ryggen och sagt ifrån!

Pristagaren:

  • Ska ha ifrågasatt en process i potentiell konflikt med läkaretiken.
  • Kan ha förändrat handläggandet i ett enskilt patientfall.
  • Kan ha förändrat en övergripande struktur på den aktuella platsen.
  • Kan ha gjort ovanstående i sitt arbete, som student, eller på sin fritid.


Formella kriterier:

  • Personen ska vara läkarstudent, underläkare innan legitimation eller AT-läkare vid tidpunkten för händelsen som utgör grund för nominering.
  • Personen får ej ha erhållit Columna tidigare.
  • Personen får ej vara ledamot av SLS KUF:s styrelse innevarande eller föregående år.
  • Personen ska vara medlem i SLS vid erhållande av utnämningen. Det är möjligt att bli nominerad som icke-medlem.

Nästa utlysning kommer att ske hösten 2024!