Debattpriset Röst

Svenska Läkaresällskapets verksamhet kretsar kring forskning, utbildning och etik. Som de ungas förening i SLS vill Kandidat- och Underläkarföreningen premiera unga läkares röster i dessa viktiga områden som genomsyrar läkares vardag genom instiftandet av Debattpriset Röst. Priset vänder sig till läkarstudenter eller läkare innan legitimation och belönar engagemang för en bättre hälso- och sjukvård.

Pristagaren belönas med 4 000 kr samt deltagande på Kandidat- och Underläkarföreningens medlemsdag i Stockholm där prisutdelningen sker. Reseomkostnader ersätts upp till 1 500 kr.

Nominering - Debattpris Röst
Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. Det pågår en ständig debatt i medier om sjukvårdsstyrning, resursfördelning och etiska dilemman. Ofta är det sjukvårdens politiska ledare eller andra seniora inflytelserika personer, både läkare och icke-läkare, som syns i debatten. I SLS Kandidat- och Underläkarförening vill vi föra fram den framtida läkarens perspektiv – läkaren under utbildning och den som befinner sig tidigt i sin karriär.

SLS Kandidat- och Underläkarföreningen vill prisa det mod som krävs för att ge sig in i debattens hårda klimat. Särskilt på grund av den yngre läkarens beroendeställning till sina äldre kollegor i och med läkarens behov av handledning genom sin karriär.

Pristagaren:

  • Ska ha tagit ett initiativ genom exempelvis en debattartikel, en rörelse eller ett evenemang för att förbättra dagens hälso- och sjukvård.
  • Kan ha identifierat ett problem inom hälso- och sjukvården och presenterat en lösning vilken beskrivs som nytänkande och konkret.
  • Kan ha tagit initiativ till något som förbättrat situationen för andra läkarstudenter eller läkare tidigt i sin karriär.
  • Kan ha tagit initiativ till något som förbättrat patienters situation i vården.
  • Kan ha haft stort genomslag i debatten och mött ett stort gensvar.


Formella kriterier:

  • Personen ska vara läkarstudent, underläkare innan legitimation eller AT-läkare vid tidpunkten för händelsen som utgör grund för nominering.
  • Personen får ej ha erhållit Rösten tidigare.
  • Personen får ej vara ledamot av SLS KUF:s styrelse innevarande eller föregående år.
  • Personen ska vara medlem i SLS vid erhållande av utnämningen. Det är möjligt att bli nominerad som icke-medlem.


Nästa utlysning kommer att ske hösten 2024!