Asklepiospriset

Kandidat- och Underläkarföreningen är Svenska Läkaresällskapets yngre läkarförening och vänder sig till läkare under utbildning fram till och med legitimation. Kandidat- och Underläkarföreningen stödjer vetenskap av hög kvalitet genom att bland annat dela ut Asklepiospriset för bästa projektarbetet samt bästa vetenskapliga artikeln.

VETENSKAPLIG ARTIKEL 15 000 KRONOR

Delas ut till bästa vetenskapliga artikel publicerad 16 juni 2023 - 15 juni 2024. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt artikelns betydelse för angränsande forskning och/eller resultatets praktiska tillämplighet.

PROJEKTARBETE 10 000 KRONOR

Delas ut till bästa projektarbete som godkänts 16 juni 2023 – 15 juni 2024. Du som gjort ditt projektarbete under VT24 behöver inte ha fått det formellt godkänt sista ansökningsdagen för att vara behörig att söka. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt metodologiska överväganden och ett systematiskt resonemang kring resultatets innebörder och konsekvenser.

VEM KAN SÖKA?

Asklepiospriset kan endast sökas av medlemmar i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening. Medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in.

ANSÖKNINGSPERIOD 15 MAJ-15 JUNI 2024

Ansökan sker i SLS elektroniska ansökningssystem

Obs! Det räcker med medlemskap för innevarande år, det går bra att bli medlem i samband med att du ska ansöka.

Medlemsansökan

2024 års pristagare offentliggörs i mitten av oktober.