Kandidat- och Underläkarföreningens priser & stöd

Vi stödjer vetenskap av hög kvalitet genom att dela ut Asklepiospriset samt belönar engagemang för en bättre hälso- och sjukvård genom Etikpriset Columna och Debattpriset Röst.

Svenska Läkaresällskapets verksamhet kretsar kring forskning, utbildning och etik. Kandidat- och Underläkarföreningen delar ut Asklepiospriset för bästa projektarbete samt bästa vetenskapliga artikel. Som de ungas förening i SLS premierar vi också ungas engagemang inom etik och i samhällsdebatten, genom instiftandet av Debattpriset Röst och Etikpriset Columna. Priserna vänder sig till läkarstudenter eller läkare innan legitimation och belönar engagemang för en bättre hälso- och sjukvård.

Hennerlöfska fonden är en stipendiefond för medicinstudenter och har till ändamål att dela ut stipendier till »medicine studerande eller medicine kandidater från Karolinska institutet och universiteten i Uppsala och Lund som har visat särskild flit och gott resultat samt har ekonomiska svårigheter«.

Läs mer om varje pris/stipendium i menyn till vänster.