Podcastavsnitt

Här hittar du alla våra publicerade avsnitt!

Avsnitt 29: Decolonizing Global Health

I detta avsnitt har vi med oss doktoranderna Maria Del Rosario Alsina och Mercedes Vila Ortiz för att förstå vad dekolonisering är och varför det är viktigt i global hälsa. De är båda doktorander på Karolinska Institutet med ett brinnande intresse för policyutveckling och påverkansarbete. Rosario är i grunden pediatriker och Mercedes har en grund som statsvetare med en master inom kulturella studier. Decolonizing global health beskrivs som ett sätt att med kritiska ögon vidga perspektivet på global hälsa vid studier och diskussioner. I avsnittet får vi lära oss mer om ämnets historia och hur det än idag påverkar finansiering, forskning och utbildning. De delar också med sig av exempel på välfungerande samarbeten och utmaningar som finns för att öka jämställdheten.

Avsnitt 28: Att arbeta med policy för global hälsa

I dagens avsnitt intervjuar vi Mariam Claeson som berättar om sin spännande karriär i global hälsa. Mariam är läkare och började sin karriär med kliniskt arbete i Sverige. Efter att ha jobbat några år valde hon att åka till Bhutan i ett år, där hon började jobba med folkhälsa. Därefter har hon arbetat i ledande positioner i flertalet stora global hälsa-organisationer. Framför allt har hon jobbat med frågor som rör kvinnors och barns hälsa. Just nu arbetar Mariam på Institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet, där hon är senior project manager för the Political Economy of Adolescent Mental Health project. 

Avsnitt 27: Vector-Borne Diseases With Olivia Wesula Lwande

I detta avsnitt djupdyker vi i vektorburna sjukdomar, alltså infektioner som sprids av olika blodsugande insekter. 

Gästar oss gör Olivia Wesula Lwande som är docent vid institutionen för klinisk mikrobiologi på Umeå universitet. Hon är chef över ett lab som forskar kring hur myggor sprider virus mellan människor och andra djurarter. De forskar bland annat på potentialen för våra svenska myggor att sprida infektioner som kan utgöra nya hälsohot, såsom West-Nile virus. Hon är även en mycket uppskattad lärare inom sitt ämne. 

Hör Olivia med stor passion berätta om sitt komplexa fält och sin egen resa som forskare, från Kenya till Umeå. Du lär dig också varför dessa infektionssjukdomar spelar en stor roll i det globala sjukdomspanoramat.

 

Avsnitt 26: Icke-smittsamma sjukdomar med Helena Nordenstedt

I dagens avsnitt diskuterar vi en av de största utmaningarna för den globala hälsan: icke-smittsamma sjukdomar tillsammans med Helena Nordenstedt.

Helena Nordenstedt är specialistläkare inom internmedicin, docent och lärare i global hälsa med forskning inom både smittsamma sjukdomar och icke-smittsamma sjukdomar i låg- och medelinkomstländer. Vad innebär begreppet och vilka specifika utmaningar innebär det globala arbetet med icke-smittsamma sjukdomar? Det och mycket mer diskuterar vi i avsnittet. 

Avsnitt 25: Planetär hälsa del 4 med Maria Wolodarski

Välkomna att lyssna till ett samtal med Maria Wolodarski om hur engagemang för hälsa och miljö hänger ihop, om att arrangera ett symposium om planetär hälsa, och vad man som läkare kan göra för klimatet och miljön. Detta är fjärde och sista delen av vår serie om planetär hälsa.

I avsnittet pratar vi med Maria Wolodarski, läkare och initiativtagare till Berzeliussymposiet för planetär hälsa som arrangerades hösten 2022 av Svenska Läkaresällskapets klimatgrupp. “Planetär hälsa beskriver människans störande inverkan på jordens klimat och olika ekosystem samt vilka följder den får för den globala folkhälsan. Läkarprofessionen har den legitimitet som behövs för att kunna arbeta för nödvändig förändring inom området”, skriver Maria Wolodarski och medförfattare i Läkartidningen.

Avsnitt 24: Planetary health part 3 with Sam Myers

This episode is in English.

Planetary Health: It is all connected - what saves the planet saves our health. You don’t want to miss this episode, part three of the Planetary Health series with the Swedish Global Health podcast! In this episode we invite you to listen to a conversation between Sam Myers, Founding Director of the Planetary Health Alliance and two members from our podcast team. It is a talk about how to act for our health by acting on climate change and environmental hazards. Sam Myers is a Medical Doctor and Researcher on Planetary Health.  

The Planetary Health series was recorded during the Berzelius Symposium on Planetary Health in September 2022. The symposium was arranged by the Swedish Society of Medicine’s Climate Group. 

 

Avsnitt 23: Planetär hälsa del 2 med Liselott Schäfer Elinder

Nu släpper Global hälsa-podden en serie avsnitt om planetär hälsa! Planetär hälsa beskriver människans störande inverkan på jordens klimat och olika ekosystem samt vilka följder den får för den globala folkhälsan. 

Vår andra gäst i serien är Liselotte Schäfer Elinder. Hon är adjungerad professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet och leder forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet. Hennes forskning handlar bland annat om hur vi kan ändra på maten vi äter, inklusive den som serveras i skolor, så att förutsättningarna för en bättre folkhälsa och ett bra klimat förbättras. 

Avsnitten spelades in i samband med Svenska Läkaresällskapets (SLS) Berzelius Symposium om planetär hälsa i höstas som anordnades av SLS Klimatgrupp.

 

Avsnitt 22: Planetär hälsa del 1 med Tom Arnbom

Nu släpper Global hälsa-podden en serie avsnitt om planetär hälsa! Planetär hälsa beskriver människans störande inverkan på jordens klimat och olika ekosystem samt vilka följder den får för den globala folkhälsan. 

Första gästen att bli intervjuad i serien är Tom Arnbom, Senior Advisor på WWF. Tom är expert på Arktis, hav och arter. Han är Docent i ekologi och har doktorerat om sjöelefanter i Arktis. Tom har även en bred erfarenhet från tidigare jobb på Miljödepartementet, som producent, filmfotograf, researcher och manusskrivare inom naturfilmsindustrin. Har har bland annat varit ansvarig för innehållet i barnprogrammet Myror i Brallan. 

Avsnitten spelades in i samband med Svenska Läkaresällskapets (SLS) Berzelius Symposium om planetär hälsa i höstas som anordnades av SLS Klimatgrupp.

 

Avsnitt 21: Julspecial! Global Barnhälsa Del 2

Nu släpper vi andra avsnittet om global barnhälsa! 

Tillsammans med experterna Sahar Nejat och Helena Hildenwall diskuterar vi global barnhälsa genom ämnen som t.ex. hållbar utveckling, livsstil, klimatförändring, krig och konflikt, neonatologi och mycket mer.

Sahar Nejat är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, folkhälsovetare och barnhälsovårdsöverläkare i region Stockholm. Hon är även initiativtagare till MSF Paediatric days. Sahar har jobbat med FN, läkare utan gränser och Röda Korset i många olika länder i både Asien och Afrika.

Helena Hildenwall jobbar som barnläkare på Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Hon är även docent i global pediatrik vid Karolinska Institutet, Vetenskaplig sekreterare i föreningen Global Barn- och ungdomshälsa och associerad professor i global hälsa vid Karolinska institutet. 

Avsnitt 20: Julspecial! Global Barnhälsa Del 1

Tillsammans med experterna Sahar Nejat och Helena Hildenwall diskuterar vi global barnhälsa genom ämnen som t.ex. hållbar utveckling, livsstil, klimatförändring, krig och konflikt, neonatologi och mycket mer.

Sahar Nejat är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, folkhälsovetare och barnhälsovårdsöverläkare i region Stockholm. Hon är även initiativtagare till MSF Paediatric days. Sahar har jobbat med FN, läkare utan gränser och Röda Korset i många olika länder i både Asien och Afrika.

Helena Hildenwall jobbar som barnläkare på Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Hon är även docent i global pediatrik vid Karolinska Institutet, Vetenskaplig sekreterare i föreningen Global Barn- och ungdomshälsa och associerad professor i global hälsa vid Karolinska institutet. 

Avsnitt 19: Likarättsakademin

I detta avsnitt samtalar vi med Ola Björgell och Taiwo Draycott, båda verksamma inom Likarättsakademin i region Skåne. Ola är regionöverläkare och funktionsansvarig tema likarätt och arbetar till vardags som radiolog på Skånes Universitetssjukhus. Taiwo är LSS-sjuksköterska i Trelleborg och är en av personerna bakom podden “Alla föds nakna”.

Vi pratar om vad Likarättsakademin är, hur dess verksamhet ser ut och varför den finns. Ola och Taiwo ger tips på hur personer i andra regioner eller verksamheter kan arbeta vidare på temat likarätt och vad som är viktigt att tänka på. Vi diskuterar också varför dessa frågor är så viktiga att lyfta inom vården och vilka utmaningar vi fortsatt står inför idag. 

Varmt välkomna att lyssna och inspireras av Ola och Taiwo! 

Avsnitt 18: Global Oral Health

Dagens avsnitt handlar om betydelsen av mun- och tandhälsa för den globala hälsan - och är inspelat på engelska. Gästar oss gör Raman Preet som är expert på området och som redogör för varför sjukdom som drabbar munhålan är ett viktigt och ett underprioriterat område globalt. Detta då dessa tillstånd orsakar stor sjukdomsbörda och ofta kan förebyggas. Dessutom åsidosätts behandling av mun- och tandsjukdomar ofta i den vård som samhället finansierar för sina medborgare. Hör mer i dagens avsnitt - du kommer garanterat lära dig något nytt!

Avsnitt 17: Samisk hälsa och kulturförståelse i vården

I dagens avsnitt välkomnar vi Sofia Kling och Laila Daerga. Sofia är huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samisk hälsa vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman samt filosofie doktor i historia, och har arbetat med samiska hälsofrågor sedan 2013. Laila är Länskoordinator för region Västerbotten i kunskapsnätverket för samisk hälsa samt sjuksköterska och medicine doktor i folkhälsovetenskap och verksam i forskargruppen Lávvuo vid Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet. 

Avsnittet handlar om samers och och andra minoritetsgruppers hälsa och om vilka utmaningar vi står inför idag. Vi lyfter bland mycket annat vikten av ett gott möte inom vården. 

Avsnitt 16: VALSPECIAL! Läkare i statens tjänst

I dagens avsnitt är vi glada att välkomna Hampus Holmer till ett samtal om att arbeta som läkare i statens tjänst. Hampus Holmer är läkare som just nu genomgår en ST i socialmedicin samtidigt som han arbetar som rådgivare i global hälsa-frågor på Utrikesdepartementet. Hampus har även disputerat inom fältet global kirurgi och gör nu en post-doc på KI. Hampus har tidigare jobbat med forskning och policy-arbete i flertalet olika länder, bland annat med Ebola-responsen i Sierra Leone. 

 

Avsnitt 15: VALSPECIAL! Vad vill SLS inför valet 2022? - ett samtal med ordförande Tobias Alfvén

I detta avsnitt av podden välkomnar vi Svenska Läkaresällskapets (SLS) ordförande, Tobias Alfvén, för att höra vad han tycker är viktigt att politiskt prioritera för förbättrad hälsa i Sverige och globalt.

Tobias Alfvén är SLS ordförande sedan 2020. Hans engagemang i SLS går dock ända tillbaka till tiden som läkarstudent och 2014 var Tobias ledande i att bygga upp SLS kommitté för global hälsa. Han jobbar kliniskt som barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset i Stockholm, samt är även docent i global hälsa vid Karolinska Institutet. 

Avsnitt 14: VALSPECIAL! Sveriges roll i global hälsa - ett samtal med biståndsministern

I dagens avsnitt är vi glada att välkomna Sveriges biståndsminister Matilda Ernkrans till ett samtal om politik, bistånd och Sveriges roll i global hälsa. Matilda Ernkrans är Sveriges biståndsminister sedan 2021 och var tidigare minister för högre utbildning och forskning. Hon har högskoleexamina i statskunskap och sociologi och har tidigare varit verksam som arbetsförmedlare och kommunpolitiker. År 2002 blev hon riksdagsledamot för Socialdemokraterna och 2019 blev hon statsråd när hon tillträdde som minister för högre utbildning och forskning.

Avsnitt 13: VALSPECIAL! Global hälsa eller hållbar hälsa?

I vårt första avsnitt i serien välkomnar vi Stefan Swartling Peterson som hjälper oss vilka som är de mest brännande hälsofrågorna för våra samhällen. Stefan är professor i Global Transformations for Health på Karolinska Institutet och har jobbat i över 20 år i östra Afrika med frågor som rör barnhälsa och sjukvårdens utveckling. Innan Stefan kom till Karolinska så verkade han som Global Chief of the Health på UNICEF i New York 2016-20 och han är fortsatt idag verksam som hälsospecialist på UNICEF Sverige.

Ep12: Designing A Global Health Course In Sweden

In this episode, we discuss the process of designing a university course in Global Health and Sustainable Development, together with Helena Frielingsdorf Lundqvist, a psychiatrist with a PhD in neurobiology who is also a resident in social medicine and the chair of the SLS committee of global health. 

Ep11: Agenda 2030 with Gabriel Wikström and Raman Preet

The global goals, the most ambitious agenda addressing sustainable development in the world, was adopted in 2015 by the UN general assembly. What do these goals implicate, how do we reach them and are they even reachable? 

This talk comes in two parts. In the second part we concentrate on the implementation process, the importance of leaving no one behind and of global partnerships.

Ep10: Agenda 2030 with Gabriel Wikström and Raman Preet

The global goals, the most ambitious agenda addressing sustainable development in the world, was adopted in 2015 by the UN general assembly. What do these goals implicate, how do we reach them and are they even reachable? 

This talk comes in two parts. In the first one we focus on the core elements of the SDGs and how health issues are addressed in the agenda. 

Ep9: Decolonizing Global Health Education with Salla Atkins

In this episode we discuss the lessons we can learn from the COVID-19 pandemic to reimagine global health education and seize opportunities to increase solidarity and collaboration across the Global North and South with Salla Atkins. 

Ep8: Klimat, hälsa och hållbar hälso- och sjukvård med Sofia Hammarstrand

This week's episode is in Swedish. We will be back in two weeks with a longer episode in English! I veckans avsnitt pratar vi med Sofia Hammarstrand, känd för sitt arbete för miljön och mottagare av Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris 2020.

Ep7: Sweden's ambassador for global health

In this episode we go Heart to Heart with Anders Nordström. Anders Nordström is Sweden’s ambassador for global health, one of the few in the world. However, with the Covid-19 pandemic creating a paradigm shift for global health, Anders was appointed the head of the secretariat of the Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR), which is chaired by Helen Clark and Ellen Johnson Sirleaf. 

Ep6: Students In Global Health

In this episode we are joined by four students with different educational backgrounds but a shared commitment for global health. We talk about their view on global health, its connection to social and economic inequities and how students contribute to the constant evolvement of the global health field.

 

Ep5: The History of Global Health

In this episode we dig deep into the history of global health. We will take you on a journey from the early days, before the existence of the term global health to today's work to decolonize the field.

Ep4: Global Health Education

In this episode, our guests Miguel San Sebastian (professor at the Department of Epidemiology and Global Health, Umeå University Hospital)and Flemming Konradsen (professor and director at the School of Global Health, University of Copenhagen) help us untangle some of the concepts and ideas that are at the heart of global health education programs.

Ep3: Peter Sands and Dr Seth Berkley

We hade the opportunity to sit down with Peter Sands (Executive Director of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) and Dr Seth Berkley (CEO of Gavi the Vaccine Alliance) to discuss their respective work and personal engagement in global health.

Ep2: Dr Angelina Kakooza

In this episode of the Swedish Global Health Podcast, we interview Dr. Angelina Kakooza, child neurologist and co-founder of the East African Academy of Childhood and Disability. We will discuss her work, research on developmental delays and disabilities, particularly the prevalence of and support for Children with cerebral palsy in Uganda. Dr. Kakooza also gives us some inside tips on successful South-North collaborations!

Ep1 Pt2: Rt Hon Helen Clark and Sir Michael Marmot

In the second part of Episode 1, we interview Rt Hon Helen Clark, former Prime Minister of New Zealand and Administrator of the United Nations Development Programme, and Sir Michael Marmot, Professor of Epidemiology and Public Health at University College London, about collaboration between public health experts and politicians, evidence driven policy, gender equality and the way forward for global health.

Ep1 Pt1: Sir Michael Marmot

In the first part of Episode 1, we interview Sir Michael Marmot, Professor of Epidemiology and Public Health at University College London about the current state of Global Health, with special focus on Health Equity.

Podcast preview

Here you'll find all our episodes and a more detailed episode guide.