Påverkansarbete

KUF gör sin röst hörd i samhällsdebatten och är en aktiv röst inom Svenska Läkaresällskapet.

Svensk hälso- och sjukvård är i förändring. Röster höjs för att patientsäkerheten är hotad. Det pågår heta diskussioner om hur vården ska styras i framtiden och vilka områden som är viktiga att fokusera på. Unga läkare står i kö för att genomföra sin allmäntjänstgöring och arbetar under tiden utan legitimation på osäkra vikariat. Vi får ta del av vittnesmål om sviktande psykisk hälsa och utbrändhet och allt svårare arbetsförhållanden med mer etisk stress.

Vi tar därför plats i samhällsdebatten och är en aktiv röst inom Svenska Läkaresällskapet, dessutom försöker vi stötta våra medlemmar i att göra sin röst hörd.

Med avstamp i vårt åsiktsprogram kommer vi driva vårt fortsatta arbete och säkra att vår röst hörs. Det är trots allt vi och kollegor från andra professioner som kommer att arbeta tillsammans i en vård som står inför en rad utmaningar men även har stora möjligheter.