Sök till SLS KUF:s styrelse verksamhetsåret 2024

Just nu söker vi dig som vill engagera dig i styrelsen för Kandidat- och Underläkarföreningen som är Svenska Läkaresällskapets yngre läkarförening.

Kandidat- och Underläkarföreningen är en del av Svenska Läkaresällskapet. Vi representerar läkarstudenter och yngre läkare innan legitimation i SLS kommitté, delegationer och nämnd. Vi arbetar inom ett antal fokusområden vilka är global hälsa, etik, kvalitet inom sjukvården, vetenskap och forskning, prevention, eHälsa och utbildning. Detta genom att anordna workshops, webinarier, masterclasses, skriva debattartiklar och mycket mer. 

Vi vänder oss till dig som studerar på läkarprogrammet, är vikarierande underläkare innan legitimation eller gör AT. Vi ger dig en unik möjlighet att vara med och påverka samtidigt som du utvecklar ditt ledarskap och dina kunskaper om svensk hälso- och sjukvård. Styrelsen består av upp emot 15 stycken styrelsemedlemmar som studerar och arbetar i hela Sverige. Styrelsen för år 2024 röstas fram på årsmötet den 18 november  2023.

Vill du söka till någon av posterna?
Klicka här för att skicka in din nominering senast den 29 oktober. Mejla dina frågor till 
valberedning@slskuf.se.

Beskrivning av respektive styrelsepost finner du här nedanför. Hör gärna av dig till årets ledamot om du har frågor eller funderingar, kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan.

Hoppas vi får in just din ansökan till styrelsen 2024
!

 

Postbeskrivningar

Ordförande

Som ordförande har du det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet. Du ansvarar för att stadgarna efterlevs och föreningens ekonomi. Det är din uppgift att sammankalla och leda sammanträden och årsmöte. Du representerar Kandidat- och Underläkarföreningen och ska verka för goda relationer med Svenska Läkaresällskapets ledning, samt vara adjungerad i Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Du har både egna ansvarsområden och ska stötta övriga medlemmar i att driva deras projekt framåt. För dig som är en naturlig ledare, eller dig som är intresserad av ledarskap, är denna den perfekta rollen. 

Vice ordförande

Vice ordförande samarbetar med ordföranden kring valda fokusfrågor samt föreningens ekonomi. Du tar plats vid ordförandens frånvaro. Om du vill jobba tätt med en annan person och agera vapendragare, eller om du är nyfiken på ordförande-rollen, men vill provsitta först, sök till vice ordförande!

Kommunikatör

Som kommunikatör har du ansvar för att ha kontakt med föreningens medlemmar via sociala medier, vår hemsida och nyhetsbrev. Därtill kommer du få möjlighet att lägga upp olika PR-planer för de evenemang som anordnas under året samt designa och utveckla övergripande kommunikations- och medlemsvärvningsstrategi. 

Som kommunikatör kommer du helt enkelt spela en ovärderlig roll i styrelsen och för verksamheten, samtidigt som du kommer få chans att utvecklas och lära dig massor på vägen! 

Programsekreterare 

Som programsekreterare är du adjungerad till SLS programkommitté, där du får ta del av de evenemang som planeras inom sällskapet och hur arbetet bedrivs. Inom Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening står programsekreteraren för samordning och stöd till föreningens arrangemang, såväl lokalt som nationellt. Du kommer ha ett nära samarbete med kommunikatören, där ni planerar och lägger upp PR-strategi, uppdaterar hemsidan och sociala medier. Man har även ett övergripande ansvar för medlemsregistret och planerar årligen informationskvällar respektive medlemsdagen.

Om du är intresserad av PR, samordning och planering av evenemang är detta posten för dig!

Vetenskaplig sekreterare

Som vetenskaplig sekreterare ansvarar du för Kandidat- och Underläkarföreningens verksamhet inom vetenskap och utlyser samt utdelar det årliga Asklepiospriset. Du representerar också föreningen i Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation och verkar för att arrangera evenemang kring forskning och vetenskap.

För dig som brinner för forskning och forskningsfrämjande arbete!

Global hälsa-sekreterare

Ansvarar för Kandidat- och Underläkarföreningens verksamhet inom global hälsa, representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Global Hälsa och verkar för att anordna och stötta aktiviteter inom global hälsa. Varje år håller du även i Global Health Week, ett nationellt event med fokus på global hälsa. Du är även sammankallande och deltar i arbetet med vår podcast Global hälsa-podden.

För dig som är intresserad av global hälsa och tycker om att tänka utanför boxen och jobba i olika kanaler.  

Etiksekreterare

Ansvarar för Kandidat- och Underläkarföreningens verksamhet inom det medicinsk-etiska området och representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Du ska vara behjälplig kring medlemmarnas etiska dilemman och verkar för att anordna olika evenemang som rör etik. Varje år är du med och utlyser, samt delar ut etikpriset Columna.

Utbildningssekreterare

Ansvarar för utbildningsfrågor och representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets Utbildningsdelegation. Du följer utvecklingen av läkarutbildningen innan legitimation samt implementeringen av det “nya läkarprogrammet”. Du stöttar evenemang med inriktning på utbildning.

eHälsosekreterare

Ansvarar för Kandidat- och Underläkarföreningens verksamhet inom eHälsofrågor och stöttar evenemang kring eHälsa runt om i landet. Du representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa.

Preventionssekreterare

Ansvarar för Kandidat- och Underläkarföreningens verksamhet inom preventionsfrågor. Du kommer att representera föreningen i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Prevention och verkar för att anordna och stötta evenemang kring preventionsfrågor. Då prevention faller in under global hälsa har du en betydande roll under Global Health Week.

Kvalitetssekreterare

Ansvarar för Kandidat- och Underläkarföreningens verksamhet inom kvalitetsfrågor, inklusive sjukvårdsorganisation och styrning. Du stöttar evenemang kring kvalitetsfrågor, inklusive sjukvårdsorganisation och styrning. Du representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets Delegation för Kvalitet. Du har en nyckelroll i utlysningen och även utdelningen av det årliga debattpriset Röst.

Adjungerad ledamot

Denna roll innebär att du sitter som styrelseledamot som kan vara behjälplig med särskilda områden, antingen mer allmänt eller särskilda uppdrag som du specificerar vid din kandidatur.