Vakanta styrelseposter verksamhetsåret 2022

Just nu söker vi dig som vill engagera dig i styrelsen för Kandidat- och Underläkarföreningen som är Svenska Läkaresällskapets yngre läkarförening.

Kandidat- och Underläkarföreningen är en del av Svenska Läkaresällskapet. Vi representerar läkarstudenter och yngre läkare i SLS kommitté, delegationer och nämnd. Vi arbetar inom ett antal fokusområden: global hälsa, etik, kvalitet inom sjukvården, vetenskap och forskning, prevention, eHälsa och utbildning. Detta genom att anordna workshops, webinarier, masterclasses, skriva debattartiklar och mycket mer. 

Vi består idag av en nationell styrelse om 19 medlemmar, men några styrelseposter är vakanta. Är du intresserad av att ansöka är du välkommen att kontakta valberedning@slskuf.se. Skriv då några rader om vem du är och vilken post du är intresserad av. Beskrivning av de vakanta posterna finner du här nedan. 


Tveka inte att höra av dig vid frågor till ordforande@slskuf.se

Postbeskrivningar

Kvalitetssekreterare

Som kvalitetssekreterare är du adjungerad i Svenska Läkaresällskapets kvalitetsdelegation där man diskuterar frågor som rör kvalitet i vården, agerar remissinstans för statliga utredningar och mycket annat. Du är också en del av SLS KUFs styrelse och deltar i det allmänna styrelsearbetet och har ett särskilt ansvar för verksamhet som berör medicinsk kvalitet. Du är också huvudansvarig för debattpriset Rösten som delas ut varje år. 

Att vara kvalitetssekreterare är ett spännande arbete och en bra möjlighet att lära sig mer om organisatoriska och politiska frågor i vården och hur Sveriges vårdsystem ska utformas på bästa sätt. 

Kontakt: kvalitet@slskuf.se

Lokalortsordförande 

Som lokalortsordförande är du inte bara en kontaktperson för studenter och underläkare i din stad som vill engagera sig i föreningen, utan även den som lyfter din orts perspektiv i den nationella styrelsen. Du har stor möjlighet att utforma posten efter eget tycke, till exempel genom att upprätta en lokal styrelse och organisera temakvällar, och jobbar samtidigt i ett team med andra lokalordföranden runt om i Sverige.

Som lokalordförande ser vi gärna att du är självgående, nyfiken och brinner för något av Kandidat- och Underläkarföreningens kärnämnen: vetenskap, utbildning, etik, kvalitet, prevention, global hälsa och eHälsa!

Stockholm

Som lokalordförande för Stockholm är du med och hjälper föreningen att fortsätta utvecklas. Tillsammans med andra engagerade studenter och underläkare i Stockholm driver du KUFs lokala aktiviteter. Ett uppskattat evenemang som har anordnats några gånger under de senaste åren är ett webbinarium för T11-studenter i början av HSM-kursen. Du sitter även med i den nationella styrelsen och representerar Stockholm och har också möjlighet att engagera dig i spännande initiativ inom de andra fokusområdena. 

Kontakt: stockholm@slskuf.se 

Umeå

Som lokalordförande har du en stor frihet att själv välja vad du är intresserad av att engagera dig i. Du blir en del av den nationella styrelsen, och kan engagera dig i intressegrupper och projekt kring exempelvis Global hälsa, prevention eller utbildning. Du har också alla möjligheter att anordna aktiviteter på hemmaplan inom KUFs intresseområden. Tidigare år har vi bland annat ordnat med föreläsningar och aktiviteter under Global Health Week, samt masterclasses i global hälsa. 

Kontakt: umea@slskuf.se

Uppsala

Som lokalordförande i Uppsala är du med och stöttar och utvecklar KUF lokalt. Föreläsningar, seminarier och ett snabbt växande mentorskapsprogram är några av de saker KUF Uppsala håller på med just nu, men det finns stora möjligheter att bredda verksamheten ännu mer tillsammans med de läkarstudenter och underläkare som är aktiva. 

Som lokalordförande får du även koppla samman det lokala och nationella genom att sitta med i den nationella styrelsen, vilket såklart också ger dig möjlighet att engagera dig på andra plan inom KUF! 

Kontakt: uppsala@slskuf.se 

Skåne

Lokalordföranden är den som sköter samordningen av KUF vid ett lärosäte. Som lokalordförande håller du medlemmar informerade om KUFs arbete och entusiasmerar till engagemang för att lära sig mer om våra stora områden: global hälsa, prevention, vetenskap, utbildning, etik, eHälsa och kvalitet. I Skåne arbetar vi även med att starta upp ett mentorskapsprogram efter Uppsalas modell. 

Sett till sin helhet har du fria tyglar att verka vid studieorterna och sjukhusen i Skåne med att främja den personliga och professionella utvecklingen hos läkarstudenter och yngre läkare. Lokalordföranden sitter med i den nationella styrelsen, där det också finns goda möjligheter att nosa på engagemang inom andra delar eller plan inom KUF! 

Kontakt: skane@slskuf.se.

Linköping

Som lokalordförande i Linköping får du vara med och stärka KUFs engagemang lokalt! Vi är en växande förening under förändring och är i startgroparna till många nya spännande samarbeten. Vi har ett studentstödsprogram som är nystartat men redan väletablerat, och även ett stort intresse för forskning. Som lokalordförande är du ansvarig för att kalla till möten lokalt  och se till att föreningen fortsätter utvecklas, och får leda ett gäng engagerade personer lokalt, allt från studenter på termin ett till utexaminerade underläkare. 

Du sitter även med i den nationella styrelsen och representerar Linköping centralt inom KUF, men kan självklart också haka på spännande initiativ inom de andra fokusområdena nationellt. Du får helt enkelt det bästa av två världar!

Kontakt: linkoping@slskuf.se