SLS Kandidat- och underläkarföreningen söker styrelse till verksamhetsåret 2022!

Just nu söker vi dig som vill engagera dig i styrelsen för Kandidat- och underläkarföreningen som är Läkaresällskapets yngre läkarförening.

Vi vänder oss till dig oss till dig som studerar på läkarprogrammet, är vikarierande underläkare eller gör allmäntjänstgöring. Vi ger dig en unik möjlighet att vara med och påverka samtidigt som du utvecklar ditt ledarskap och kunskap om svensk hälso- och sjukvård. Styrelsen består av cirka 20 styrelsemedlemmar med representanter från samtliga medicinska utbildningsorter. Samtliga poster utlyses i samband med årsmötet.

Söndagen den 10 oktober öppnar vi ansökan till SLS Kandidat- och underläkarföreningens styrelse 2022. Ansöka gör du genom att fylla i detta formulär senast den 31 oktober 2021. Har du några frågor om ansökan hör gärna av dig till valberedning@slskuf.se.  

Beskrivning av respektive styrelsepost finner du här nedanför. Hör gärna av dig till årets ledamot om du har frågor eller funderingar.


Hoppas vi ses på årsmötet söndagen den 21 november 2021!

Postbeskrivningar 

Ordförande

Som ordförande är det ditt uppdrag att leda styrelsearbetet, stötta ledamöterna och se till att föreningen håller den kurs som medlemmarna har bestämt på årsmötet. Du är också adjungerad till SLS nämnd och för föreningens talan i externa sammanhang.

För dig själv är det utvecklande, samtidigt som du bidrar till att stärka läkarstudenter och unga läkares röster. Viktigt, och också väldigt roligt!

Kontakt: ordforande@slskuf.se 

Vice ordförande

Som vice ordförande arbetar du tillsammans med ordföranden för att driva styrelsearbetet framåt, samtidigt som du även stöttar de andra styrelsemedlemmarna i deras arbete. Du får även chans att utveckla föreningens verksamhet utifrån det du är intresserad av, oavsett om det gäller medlemsvärvning, budgetfrågor, långsiktig föreningsstrategi eller något helt annat. Möjligheterna är oändliga!

Kontakt: viceordforande@slskuf.se.

Kommunikatör

Som kommunikatör har du ansvar för att ha kontakt med föreningens medlemmar via sociala medier, vår hemsida och nyhetsbrev. Du kommer även få möjlighet att lägga upp PR-planer för de evenemang som anordnas under året samt designa och utveckla övergripande kommunikations- och medlemsvärvningsstrategi. 

Som kommunikatör kommer du helt enkelt spela en ovärderlig roll i styrelsen och för verksamheten, samtidigt som du kommer få chans att utvecklas och lära dig massor på vägen!

Kontakt: kommunikation@slskuf.se

Programsekreterare 

Som programsekreterare är du adjungerad till SLS programkommitté, där du får ta del av de evenemang som planeras inom sällskapet och hur arbetet bedrivs. Inom KUF står programsekreteraren för samordning och stöd till föreningens arrangemang, såväl lokalt som nationellt. Ett nära samarbete har programsekreteraren med kommunikatören, som tillsammans planerar och lägger upp PR-strategi, och uppdaterar hemsidan och sociala medier. Man har även ett övergripande ansvar för medlemsregistret och planerar årligen medlemsinfokvällar och medlemsdagen. 

Om du är intresserad av PR, samordning, och planering av evenemang är detta posten för dig!

Kontakt: program@slskuf.se

eHälsosekreterare

Som eHälsosekreterare är du adjungerad till SLS kommitté för eHälsa, där du får inblick i alla de aktiviteter som sker inom eHälsa runtom i landet, svarar på statliga remisser, samt anordnar evenemang om eHälsa. 

Sverige har som vision att bli bäst inom eHälsa till 2025, och det finns många projekt på gång runtom i landet. eHälsa är ett väldigt spännande ämne som är på framfart och som sekreterare inom ämnet har du chansen att träffa de som är mest aktiva på området idag. 

Om du är intresserad av eHälsa, sök till eHälsosekreterare i KUF!

Kontakt: ehalsa@slskuf.se 

Preventionssekreterare

Brinner du för folkhälsa? Sök då posten som preventionssekreterare! Som preventionssekreterare är du adjungerad i Svenska läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa och får lära känna de inspirerande läkare som arbetar med detta inom SLS. Tillsammans planerar ni evenemang under året, framförallt preventionsdagen, samt agerar remissinstans i alla möjliga folkhälsofrågor. Du kommer finna att prevention är oerhört brett, då det inbegriper allt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande som görs för att skapa god och jämlik hälsa för människor. 

Som preventionssekreterare är du även med i KUFs styrelse och får utveckla hela föreningen vidare. Du får möjlighet att påverka Sveriges läkarkår inifrån i ett härligt socialt sammanhang som sträcker sig över generationer, intressen och hela professionen. För de inom Kandidat- och underläkareföreningen som är särskilt engagerade i folkhälsa kommer du samordna en intressegrupp för preventionsfrågor. I denna kan KUF-medlemmar gemensamt driva folkhälsoprojekt eller bara ha ett utrymme för utbyte och inspiration!

Kontakt: prevention@slskuf.se

Etiksekreterare

Som etiksekreterare är du adjungerad till läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, där medicinetiska frågor diskuteras, lagförslag kommer på remiss och annat spännande avhandlas! Utöver det är du del i KUFs styrelse där du ansvarar för etikpriset Columna och deltar i det allmänna styrelsearbetet. 

Att vara etiksekreterare är en himla spännande möjlighet att ta tillvara på ett etiskt intresse och få arbeta praktiskt med frågor som annars ofta mest är lösa diskussioner. Sök och gör posten till din egen!

Kontakt: etik@slskuf.se 

Global hälsa-sekreterare

Brinner du för global hälsa? Då är detta en post för dig! Som global hälsa-sekreterare får du chansen att jobba både djupt och brett med frågor rörande global hälsa genom din roll som sammankallande för den nationella intressegruppen för global hälsa, ledamot i SLS kommitté för global hälsa, sammankallande i poddgruppen för The Swedish Global Health Podcast, som deltagande i SIGHTs studentnätverk och på Utrikesdepartementets nätverksträffar för global hälsa. 

Dessutom är du ledamot i KUFs styrelse där du får arbeta tillsammans med övriga styrelsen! Under verksamhetsåret finns det många möjligheter för att engagera sig - exempelvis anordnar vi i KUF årligen The Global Health Week och genom kommittén för global hälsa finns det ofta chans att vara med på debattartiklar, podcast-avsnitt eller planering av webbinarier. Att vara global hälsa-sekreterare är både roligt och utvecklande så ta chansen och sök! 

Kontakt: globalhalsa@slskuf.se.

Vetenskaplig sekreterare

Som vetenskaplig sekreterare fokuserar du på att utveckla forskningsmöjligheterna för läkarstudenter och yngre läkare. Bland annat genom att vara ansvarig för Asklepiospriset som delas ut till ett projektarbete och en vetenskaplig artikel varje år. Du är även adjungerad i SLS delegation för forskning och representerar där de ungas perspektiv i frågan. En annan sak du kan jobba med är anordnande av journal clubs och på det sättet hjälpa till att sprida kunskapen om dagens forskning. Helt enkelt en superpost om du är intresserad av vetenskap och forskning! 

Kontakt: vetenskap@slskuf.se.

Utbildningssekreterare 

Som utbildningssekreterare ansvarar du för utbildningsfrågor och representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation. Du följer implementeringsprocessen av den sexåriga grundutbildningen, AT-platsbristen samt införandet av BT från sommaren 2021. Du är helt enkelt med och kan påverka utbildningen både för läkarstudenter och yngre läkare innan legitimation. Du är även med och stöttar evenemang med inriktning på utbildning som drivs gemensamt i KUFs styrelse. 

Är du intresserad av att utveckla den svenska läkarutbildningen tillsammans med Kandidat- och underläkarföreningen? Tveka inte att söka!

Kontakt: utbildning@slskuf.se 

Kvalitetssekreterare

Som kvalitetssekreterare är du adjungerad i Svenska Läkaresällskapets kvalitetsdelegation där man diskuterar frågor som rör kvalitet i vården, agerar remissinstans för statliga utredningar och mycket annat. Du är också en del av SLS KUFs styrelse och deltar i det allmänna styrelsearbetet och har ett särskilt ansvar för verksamhet som berör medicinsk kvalitet. Du är också huvudansvarig för debattpriset Rösten som delas ut varje år.

Att vara kvalitetssekreterare är ett spännande arbete och en bra möjlighet att lära sig mer om organisatoriska och politiska frågor i vården och hur Sveriges vårdsystem ska utformas på bästa sätt. 

Kontakt: kvalitet@slskuf.se.

Ledamot

Som ledamot i SLS KUFs nationella styrelse får du en strålande möjlighet att få en bred inblick och engagera dig i egentligen alla aktuella projekt inom de olika ämnesområdena: prevention, eHälsa, utbildning, global hälsa, kvalitet, etik och vetenskap! Du deltar och lär dig mer om det allmänna styrelsearbetet och får tillgång till ett nätverk bestående av andra med liknande intressen. Det finns både en frihet och stor möjlighet till engagemang i det du brinner för!

Kontakt: emma.stenbacka@slskuf.se.

Lokalortsordförande 

Som lokalortsordförande är du inte bara en kontaktperson för studenter och underläkare i din stad som vill engagera sig i föreningen, utan även den som lyfter din orts perspektiv i den nationella styrelsen. Du har stor möjlighet att utforma posten efter eget tycke, till exempel genom att upprätta en lokal styrelse och organisera temakvällar, och jobbar samtidigt i ett team med andra lokalordföranden runt om i Sverige.

Som lokalordförande ser vi gärna att du är självgående, nyfiken och brinner för något av Kandidat- och underläkarföreningens kärnämnen: vetenskap, utbildning, etik, kvalitet, prevention, global hälsa och eHälsa!

Stockholm

Som lokalordförande för Stockholm är du med och hjälper föreningen att fortsätta utvecklas. Tillsammans med andra engagerade studenter och underläkare i Stockholm driver du KUFs lokala aktiviteter. Ett uppskattat evenemang som har anordnats några gånger under de senaste åren är ett webbinarium för T11-studenter i början av HSM-kursen. Du sitter även med i den nationella styrelsen och representerar Stockholm och har också möjlighet att engagera dig i spännande initiativ inom de andra fokusområdena. 

Kontakt: ordforande@slskuf.se 

Umeå

Som lokalordförande har du en stor frihet att själv välja vad du är intresserad av att engagera dig i. Du blir en del av den nationella styrelsen, och kan engagera dig i intressegrupper och projekt kring exempelvis Global hälsa, prevention eller utbildning. Du har också alla möjligheter att anordna aktiviteter på hemmaplan inom KUFs intresseområden. Tidigare år har vi bland annat ordnat med föreläsningar och aktiviteter under Global Health Week, samt masterclasses i global hälsa. 

Kontakt: umea@slskuf.se

Uppsala

Som lokalordförande i Uppsala är du med och stöttar och utvecklar KUF lokalt. Föreläsningar, seminarier och ett snabbt växande mentorskapsprogram är några av de saker KUF Uppsala håller på med just nu, men det finns stora möjligheter att bredda verksamheten ännu mer tillsammans med de läkarstudenter och underläkare som är aktiva. 

Som lokalordförande får du även koppla samman det lokala och nationella genom att sitta med i den nationella styrelsen, vilket såklart också ger dig möjlighet att engagera dig på andra plan inom KUF! 

Kontakt: uppsala@slskuf.se 

Skåne

Lokalordföranden är den som sköter samordningen av KUF vid ett lärosäte. Som lokalordförande håller du medlemmar informerade om KUFs arbete och entusiasmerar till engagemang för att lära sig mer om våra stora områden: global hälsa, prevention, vetenskap, utbildning, etik, eHälsa och kvalitet. I Skåne arbetar vi även med att starta upp ett mentorskapsprogram efter Uppsalas modell. 

Sett till sin helhet har du fria tyglar att verka vid studieorterna och sjukhusen i Skåne med att främja den personliga och professionella utvecklingen hos läkarstudenter och yngre läkare. Lokalordföranden sitter med i den nationella styrelsen, där det också finns goda möjligheter att nosa på engagemang inom andra delar eller plan inom KUF! 

Kontakt: skane@slskuf.se.

Örebro

Om du intresserar dig för professionell utveckling och global hälsa, samt söker efter nya utmaningar så är rollen som lokalordförande skräddarsydd för dig! Som lokalordförande i Örebro är tyglarna fria och tillväxtpotentialen är oändlig. Den kontinuerliga kontakten med styrelsen och ens roll i styrelsearbetet ger ett större nationellt sammanhang och inflytande, samtidigt som du ansvarar för KUFs lokala roll vid just ditt lärosäte. Lokalt kan du arbeta ensam eller i en egen lokala styrelse, där du ansvarar för möten. I och med att KUF är en förening för läkarstudenter och läkare innan legitimation finns inga gränser för hur det lokala arbetet kan bedrivas. 

Kontakt: ordforande@slskuf.se 

Linköping

Som lokalordförande i Linköping får du vara med och stärka KUFs engagemang lokalt! Vi är en växande förening under förändring och är i startgroparna till många nya spännande samarbeten. Vi har ett studentstödsprogram som är nystartat men redan väletablerat, och även ett stort intresse för forskning. Som lokalordförande är du ansvarig för att kalla till möten lokalt  och se till att föreningen fortsätter utvecklas, och får leda ett gäng engagerade personer lokalt, allt från studenter på termin ett till utexaminerade underläkare. 

Du sitter även med i den nationella styrelsen och representerar Linköping centralt inom KUF, men kan självklart också haka på spännande initiativ inom de andra fokusområdena nationellt. Du får helt enkelt det bästa av två världar!

Kontakt: linkoping@slskuf.se 

Göteborg

SLS Kandidat- och underläkarförening i Göteborg är under uppstart och letar efter en engagerad ordförande på lokalorten! Det fina är att du har möjligheten att engagera dig i precis de frågor som du tycker är intressanta och saknas i just Göteborg. I våras anordnades till exempel en föreläsningsserie om global hälsa, mycket uppskattade webbinarier under en period på flera månader. 

Tveka inta att söka om du tycker att Kandidat- och underläkarföreningen ska fortsätta etableras i Göteborg och på det sättet möjligöra för studenter och yngre läkare på plats att engagera sig i något av KUFs fokusområden. 

Kontakt: goteborg@slskuf.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.