Vakanta styrelseposter verksamhetsåret 2023

Just nu söker vi dig som vill engagera dig i styrelsen för Kandidat- och Underläkarföreningen som är Svenska Läkaresällskapets yngre läkarförening.

Kandidat- och Underläkarföreningen är en del av Svenska Läkaresällskapet. Vi representerar läkarstudenter och yngre läkare innan legitimation i SLS kommitté, delegationer och nämnd. Vi arbetar inom ett antal fokusområden vilka är global hälsa, etik, kvalitet inom sjukvården, vetenskap och forskning, prevention, eHälsa och utbildning. Detta genom att anordna workshops, webinarier, masterclasses, skriva debattartiklar och mycket mer. 

Vi vänder oss till dig som studerar på läkarprogrammet, är vikarierande underläkare eller gör AT. Vi ger dig en unik möjlighet att vara med och påverka samtidigt som du utvecklar ditt ledarskap och dina kunskaper om svensk hälso- och sjukvård. Styrelsen består av upp emot 15 stycken styrelsemedlemmar som studerar och arbetar i hela Sverige. Vakanta poster tillsätts i samband med det extrainsatta årsmötet den 19 april 2023.

Vill du söka till någon av posterna?
Maila din nominering till valberedning@slskuf.se senast den 22 mars 2023. Ange vilken post du söker och varför, tidigare föreningserfarenhet, om du är student/UL/AT och var, samt kontaktuppgifter (email och telefonnummer). 

Beskrivning av respektive styrelsepost finner du här nedanför. Hör gärna av dig till årets ledamot om du har frågor eller funderingar, kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan.

Hoppas vi får in just din ansökan till styrelsen 2023! 

Postbeskrivningar

Kommunikatör

Som kommunikatör har du ansvar för att ha kontakt med föreningens medlemmar via sociala medier, vår hemsida och nyhetsbrev. Du kommer även få möjlighet att lägga upp PR-planer för de evenemang som anordnas under året samt designa och utveckla övergripande kommunikations- och medlemsvärvningsstrategi. 

Som kommunikatör kommer du helt enkelt spela en ovärderlig roll i styrelsen och för verksamheten, samtidigt som du kommer få chans att utvecklas och lära dig massor på vägen! 

Programsekreterare 

Som programsekreterare är du adjungerad till SLS programkommitté, där du får ta del av de evenemang som planeras inom sällskapet och hur arbetet bedrivs. Inom KUF står programsekreteraren för samordning och stöd till föreningens arrangemang, såväl lokalt som nationellt. Ett nära samarbete har programsekreteraren med kommunikatören, som tillsammans planerar och lägger upp PR-strategi, uppdaterar hemsidan och sociala medier. Man har även ett övergripande ansvar för medlemsregistret och planerar årligen medlemsinfokvällar respektive medlemsdagen och galan.

Om du är intresserad av PR, samordning och planering av evenemang är detta posten för dig!

Lokalortsordförande 

Som lokalortsordförande är du inte bara en kontaktperson för studenter och underläkare i din stad som vill engagera sig i föreningen, utan även den som lyfter din orts perspektiv i den nationella styrelsen. Du har stor möjlighet att utforma posten efter eget tycke, till exempel genom att upprätta en lokal styrelse och organisera temakvällar, och jobbar samtidigt i ett team med andra lokalordföranden runt om i Sverige. Det som du tycker saknas på läkarprogrammet på just din ort kan du vara med och skapa tillsammans med Kandidat- och Underläkarföreningens nationella styrelse. Lokalortsordförande finns på samtliga studieorter i Sverige, det vill säga: Umeå, Örebro, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Skåne.

Som lokalordförande ser vi gärna att du är självgående, nyfiken och brinner för något av Kandidat- och Underläkarföreningens kärnämnen: vetenskap, utbildning, etik, kvalitet, prevention, global hälsa och eHälsa!