SLS KUF söker styrelse till verksamhetsåret 2023

Just nu söker vi dig som vill engagera dig i styrelsen för Kandidat- och Underläkarföreningen som är Svenska Läkaresällskapets yngre läkarförening.

Kandidat- och Underläkarföreningen är en del av Svenska Läkaresällskapet. Vi representerar läkarstudenter och yngre läkare innan legitimation i SLS kommitté, delegationer och nämnd. Vi arbetar inom ett antal fokusområden vilka är global hälsa, etik, kvalitet inom sjukvården, vetenskap och forskning, prevention, eHälsa och utbildning. Detta genom att anordna workshops, webinarier, masterclasses, skriva debattartiklar och mycket mer. 

Vi vänder oss till dig som studerar på läkarprogrammet, är vikarierande underläkare eller gör AT. Vi ger dig en unik möjlighet att vara med och påverka samtidigt som du utvecklar ditt ledarskap och dina kunskaper om svensk hälso- och sjukvård. Styrelsen består av upp emot 20 stycken styrelsemedlemmar som studerar och arbetar i hela Sverige. Samtliga poster tillsätts i samband med årsmötet den 27 november 2022.

Söndagen den 9 oktober öppnar vi ansökan till styrelsen 2023. Ansökan gör du genom att fylla i detta formulär senast den 30 oktober 2022. Du kommer därefter att bli kontaktad av valberedningen för intervju.

Har du några frågor om ansökan hör gärna av dig till valberedning@slskuf.se 

Beskrivning av respektive styrelsepost finner du här nedanför. Hör gärna av dig till årets ledamot om du har frågor eller funderingar, kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan.

Hoppas vi får in just din ansökan till styrelsen 2023! 

Postbeskrivningar

Ordförande

Som ordförande är det ditt uppdrag att leda styrelsearbetet, stötta ledamöterna och se till att föreningen håller den kurs som medlemmarna har bestämt på årsmötet. Du är också adjungerad till SLS nämnd och för föreningens talan i externa sammanhang. För dig själv är det utvecklande, samtidigt som du bidrar till att stärka läkarstudenter och unga läkares röster. Viktigt, och också väldigt roligt!

Vice Ordförande

Som vice ordförande arbetar du tillsammans med ordförande för att driva styrelsearbetet framåt, samtidigt som du även stöttar de andra styrelsemedlemmarna i deras arbete. Du får även chans att utveckla föreningens verksamhet utifrån det du är intresserad av, oavsett om det gäller medlemsvärvning, budgetfrågor, långsiktig föreningsstrategi eller något annat - möjlighterna är oändliga! 

Kommunikatör

Som kommunikatör har du ansvar för att ha kontakt med föreningens medlemmar via sociala medier, vår hemsida och nyhetsbrev. Du kommer även få möjlighet att lägga upp PR-planer för de evenemang som anordnas under året samt designa och utveckla övergripande kommunikations- och medlemsvärvningsstrategi. 

Som kommunikatör kommer du helt enkelt spela en ovärderlig roll i styrelsen och för verksamheten, samtidigt som du kommer få chans att utvecklas och lära dig massor på vägen! 

Programsekreterare 

Som programsekreterare är du adjungerad till SLS programkommitté, där du får ta del av de evenemang som planeras inom sällskapet och hur arbetet bedrivs. Inom KUF står programsekreteraren för samordning och stöd till föreningens arrangemang, såväl lokalt som nationellt. Ett nära samarbete har programsekreteraren med kommunikatören, som tillsammans planerar och lägger upp PR-strategi, uppdaterar hemsidan och sociala medier. Man har även ett övergripande ansvar för medlemsregistret och planerar årligen medlemsinfokvällar respektive medlemsdagen och galan.

Om du är intresserad av PR, samordning och planering av evenemang är detta posten för dig!

eHälsosekreterare

Som eHälsosekreterare är du adjungerad till SLS kommitté för eHälsa, där du får inblick i alla de aktiviteter som sker inom eHälsa runtom i landet, svarar på statliga remisser samt anordnar evenemang om eHälsa.

Sverige har som vision att bli bäst inom eHälsa till 2025, och det finns många projekt på gång runtom i landet. eHälsa är ett väldigt spännande ämne som är på framfart och som sekreterare inom ämnet har du chansen att träffa de som är mest aktiva på området idag.

Om du är intresserad av eHälsa, sök till eHälsosekreterare i KUF! 

Preventionssekreterare

Brinner du för folkhälsa? Sök då posten som preventionssekreterare! Som preventionssekreterare är du adjungerad i SLS kommitté för prevention och folkhälsa och får lära känna de inspirerande läkare som arbetar med detta inom SLS. Tillsammans planerar ni evenemang under året, framförallt preventionsdagen, samt agerar remissinstans i alla möjliga folkhälsofrågor. Du kommer finna att prevention är oerhört brett, då det inbegriper allt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande som görs för att skapa god och jämlik hälsa för människor. 

Etiksekreterare

Som etiksekreterare är du adjungerad till SLS delegation för medicinsk etik, där medicinetiska frågor diskuteras, lagförslag kommer på remiss och annat spännande avhandlas! Utöver det är du del i KUFs styrelse där du ansvarar för etikpriset Columna och deltar i det allmänna styrelsearbetet. 

Att vara etiksekreterare är en himla spännande möjlighet att ta tillvara på ett etiskt intresse och få arbeta praktiskt med frågor som annars ofta mest är lösa diskussioner. Sök och gör posten till din egen! 

Global hälsa-sekreterare

Brinner du för global hälsa? Då är detta en post för dig! Som global hälsa-sekreterare får du chansen att jobba både djupt och brett med frågor rörande global hälsa genom din roll som sammankallande för den nationella intressegruppen för global hälsa, ledamot i SLS kommitté för global hälsa, sammankallande i poddgruppen för Global hälsa-podden, som deltagande i SIGHTs studentnätverk och på Utrikesdepartementets nätverksträffar för global hälsa. 

Vetenskaplig sekreterare

Som vetenskaplig sekreterare fokuserar du på att utveckla forskningsmöjligheterna för läkarstudenter och yngre läkare. Bland annat genom att vara ansvarig för Asklepiospriset som delas ut till ett projektarbete och en vetenskaplig artikel varje år. Du är även adjungerad i SLS delegation för forskning och representerar där de ungas perspektiv i frågan. En annan sak du kan jobba med är anordnande av journal clubs och på det sättet hjälpa till att sprida kunskapen om dagens forskning. Helt enkelt en superpost om du är intresserad av vetenskap och forskning! 

Utbildningssekreterare 

Som utbildningssekreterare ansvarar du för utbildningsfrågor och representerar föreningen i SLS utbildningsdelegation. Du följer implementeringsprocessen av den sexåriga grundutbildningen, AT-platsbristen samt införandet av BT från sommaren 2021. Du är helt enkelt med och kan påverka utbildningen både för läkarstudenter samt yngre läkare innan legitimation. Du är även med och stöttar evenemang med inriktning på utbildning som drivs gemensamt i KUFs styrelse. 

Kvalitetssekreterare

Som kvalitetssekreterare är du adjungerad i Svenska Läkaresällskapets kvalitetsdelegation där man diskuterar frågor som rör kvalitet i vården, agerar remissinstans för statliga utredningar och mycket annat. Du är också en del av SLS KUFs styrelse och deltar i det allmänna styrelsearbetet och har ett särskilt ansvar för verksamhet som berör medicinsk kvalitet. Du är också huvudansvarig för debattpriset Rösten som delas ut varje år. 

Att vara kvalitetssekreterare är ett spännande arbete och en bra möjlighet att lära sig mer om organisatoriska och politiska frågor i vården och hur Sveriges vårdsystem ska utformas på bästa sätt. 

Ledamot

Som ledamot i SLS KUFs nationella styrelse får du en strålande möjlighet att få en bred inblick och engagera dig i egentligen alla aktuella projekt inom de olika ämnesområdena: prevention, eHälsa, utbildning, global hälsa, kvalitet, etik och vetenskap! Du deltar och lär dig mer om det allmänna styrelsearbetet och får tillgång till ett nätverk bestående av andra med liknande intressen. Det finns både en frihet och stor möjlighet att engagera dig i just det du brinner för! 

Lokalortsordförande 

Som lokalortsordförande är du inte bara en kontaktperson för studenter och underläkare i din stad som vill engagera sig i föreningen, utan även den som lyfter din orts perspektiv i den nationella styrelsen. Du har stor möjlighet att utforma posten efter eget tycke, till exempel genom att upprätta en lokal styrelse och organisera temakvällar, och jobbar samtidigt i ett team med andra lokalordföranden runt om i Sverige. Det som du tycker saknas på läkarprogrammet på just din ort kan du vara med och skapa tillsammans med Kandidat- och Underläkarföreningens nationella styrelse. Lokalortsordförande finns på samtliga studieorter i Sverige, det vill säga: Umeå, Örebro, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Skåne.

Som lokalordförande ser vi gärna att du är självgående, nyfiken och brinner för något av Kandidat- och Underläkarföreningens kärnämnen: vetenskap, utbildning, etik, kvalitet, prevention, global hälsa och eHälsa!