Kandidat- och Underläkarföreningens styrelse

Hör av dig till oss om du har frågor om vår verksamhet, tankar om aktiviteter som du vill att vi ska arrangera eller en särskild fråga som du vill att vi ska driva!

Kandidat- och underläkarföreningen

Sara Wide Gustafsson

Ordförande
ordforande@slskuf.se
Kandidat- och underläkarföreningen

Victoria Carxon

Vice Ordförande
viceordforande@slskuf.se
Kandidat- och underläkarföreningen

Brendan Rajakumar Joseph

Kommunikatör
kommunikation@slskuf.se
Kandidat- och underläkarföreningen

Cecilia Klanger

Utbildningssekreterare
utbildning@slskuf.se
Kandidat- och underläkarföreningen

William Bronge

Vetenskaplig sekreterare
vetenskap@slskuf.se
Kandidat- och underläkarföreningen

Sixten Elén

Global hälsa-sekreterare
globalhalsa@slskuf.se
Kandidat- och underläkarföreningen

Martin Nilsson

Preventionssekreterare
prevention@slskuf.se
Kandidat- och underläkarföreningen

Axel Edman

Medicinsk-etisk sekreterare
etik@slskuf.se
Kandidat- och underläkarföreningen

Shinwar Syndy

Lokal ordförande Örebro
orebro@slskuf.se
Kandidat- och underläkarföreningen

Agnes Lundborg Ander

Lokal ordförande Göteborg
goteborg@slskuf.se
Kandidat- och underläkarföreningen

Sophie Kebede Löfström

Ledamot
sophie.kebede.lofstrom@slskuf.se