Hur vi jobbar med Covid-19

Våra medlemmars säkerhet och hälsa är vår högsta prioritet. SLS Kandidat- och Underläkarförening bevakar aktivt utvecklingen av SARS-CoV-2 pandemin och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Evenemang

Alla våra evenemang, inklusive styrelsemöten, ges nu åter möjlighet att hållas fysiskt. Vi bevakar dock Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar särskilt beaktande till att deltagare till våra evenemang är läkarstudenter och läkare som jobbar kliniskt.

Läs mer om hur Svenska Läkaresällskapet jobbar med Covid-19