Hälsning från presidiet 2022

Nu är verksamhetsåret i full gång! Riktigt roligt tycker vi då det planeras för flera event inom Kandidat- och Underläkarföreningen. I mars arrangerades årets första webinar på temat Livsstilsmedicin, följt av den återkommande medlemsinfokvällen där vi berättar om våra fokusområden och pågående projekt. Vidare under en helg i april samlades styrelsen på kursgården Klubbensborg i Hägersten där givande diskussioner avlöstes av sociala aktiviteter. Inför året står bl a deltagande under Stora Likarättsdagarna i Malmö, masterclass om global psykisk hälsa, temadag med fokus på ledarskap och event för att lyfta vårddebatten på agendan. Vi är stolta över styrelsens hårda arbete och entusiasm som möjliggör så mycket aktivitet. 

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening har flera kärnvärden: utbildning, etik, vetenskap, global hälsa, e-hälsa, prevention samt kvalitet inom vården. Vi riktar oss till studenter från första terminen på läkarprogrammet och till underläkare fram till och med läkarlegitimation, vilket ger föreningen en unik bredd och styrka. Oavsett vilket ämne som intresserar dig är du välkommen att bidra och ta del av vår verksamhet. 

Vi blickar nu framåt där också arbetet med vår podcast om global hälsa kommer fortgå, vi kommer fördjupa vårt arbete inom likarätt och vi ska även, sist men inte minst, anordna vår årliga medlemsdag och gala i november! Saknar din studieort utbildning inom ett visst ämne, vill du lära dig mer inom något av våra kärnämnen eller på annat sätt få utlopp för ditt engagemang är du varmt välkommen att höra av dig till oss! 

Allt gott!

Sara Wide Gustafsson, ordförande
Victoria Carxon, vice ordförande 

ordforande@slskuf.se
viceordforande@slskuf.se