Hälsning från presidiet 2023

Kandidat- och Underläkarföreningen är i mitten av sitt verksamhetsår, och styrelsen har många spännande projekt på gång. Året inleddes med en styrelsehelg på kursgården Kärsögården utanför Drottningholm, där vi tillsammans planerade året och diskuterade relevanta frågor. Senaste nytt är att frågan kring medlemskap i SLS KUF för svenska läkarstudenter i utlandet och för utlandsutbildade läkare, behandlades vid SLS Fullmäktige nu i maj. Detta är en fråga som vi i SLS KUF lyfte under föregående verksamhetsår, och som nu äntligen röstades igenom, vilket gläder oss i styrelsen som drivit detta. Efter årsskiftet välkomnar vi därför helt nya medlemmar!

Till hösten planeras evenemanget för släppet av den efterlängtade nya upplagan av "Global hälsa - En praktisk guide" under Global Health Week, ett viktigt arbete som har utvecklats under flera år. Givetvis fortsätter vi även med vår podcast om global hälsa. I slutet av året ska vår medlemsdag och gala hållas enligt tradition, och vi ser fram emot att träffa och umgås med gamla och nya medlemmar i samband med detta!

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening har flera kärnvärden: utbildning, etik, vetenskap, global hälsa, eHälsa, prevention samt kvalitet inom hälso- och sjukvården. Vi arbetar för att främja den personliga och professionella utvecklingen hos läkarstudenter och yngre läkare. Är du intresserad av att engagera dig eller om du har frågor är du alltid välkommen att höra av dig.

Glad sommar!

Cecilia Klanger, ordförande
Nils Karlsson, vice ordförande 

ordforande@slskuf.se
viceordforande@slskuf.se