Medicinsk forskning under utbildning och i samhället

Aktiv medicinsk forskning är essentiellt för att läkarkåren ska kunna erbjuda bästa möjliga vård till patienter, samt för att möta och överkomma dagens och morgondagens utmaningar.

Medicinsk forskning har bidragit till grunden för modern sjukvård och bör vara en integrerad  del av svensk klinisk vardag. En allt mer tids- och resurspressad klinisk vardag och studietid  riskerar dock att marginalisera forskningen. Många medlemmar vittnar om att forskning får  skötas vid sidan om kliniskt arbete och att läkare många gånger istället tvingas utföra forskning  på sin lediga tid.

Det är SLS KUF:s åsikt att aktiv medicinsk forskning är essentiellt för att  läkarkåren ska kunna erbjuda bästa möjliga vård till patienter, samt för att möta och överkomma dagens och  morgondagens utmaningar.

SLS KUF anser att

  • Den unga läkarens forskningsintressen ska stimuleras genom att möjliggöra att individer kan vara aktiva inom både forskning och klinisk verksamhet. Detta leder till att kliniskt och vetenskapligt tänkande integreras.

  • Prekliniska och kliniska forskningsområden är av stor vikt för utvecklingen av dagens och framtidens vård.

  • Möjligheten att börja sin forskarkarriär tidigt bör vara lika för alla.

SLS KUF ökar unga studenter och läkares möjligheter att forska genom att 

  • Möta våra medlemmars behov av tydlig information om hur en börjar forska samt hur en tar sig vidare i sin forskarkarriär.

  • Årligen dela ut Asklepiospriset i bästa vetenskapliga artikel samt bästa projektarbete.

  • Ha bidragit till instiftandet och fortsatt till spridning av Svenska Läkaresällskapets introduktionsstipendium för medicinsk forskning.

  • Delta i SLS kommittéer och delegationer, till exempel forskningsdelegationen.