Introduktion

För att tydliggöra vårt arbete har KUF tagit fram ett åsiktsprogram. Det bygger på tidigare års verksamhetsplaner och föreningens tidigare engagemang, samt en enkätundersökning som genomfördes bland föreningens medlemmar hösten 2019.

Sveriges hälso- och sjukvård är i förändring. Röster höjs för att patient-säkerheten är hotad. Det pågår heta diskussioner om hur vården ska styras i framtiden och vilka områden som är viktiga att fokusera på. Unga läkare står i kö för att genomföra sin allmäntjänstgöring och arbetar under tiden utan legitimation på osäkra vikariat. Vittnesmål om sviktande psykisk hälsa och utbrändhet lyfts, parallellt med allt svårare arbetsförhållanden och mer etisk stress.

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening (SLS KUF) arbetar för att främja den personliga och professionella utvecklingen hos läkarstudenter och yngre läkare. Vår vision förverkligas genom våra medlemsorganiserade aktiviteter inom medicinsk vetenskap, utbildning, etik, kvalitet eHälsa, prevention och global hälsa. Vi tar plats i samhällsdebatten och är en aktiv kraft inom Svenska Läkaresällskapet, dessutom försöker vi stötta våra medlemmar i att göra sin röst hörd. Våra seminarier i kliniska färdigheter och kunskaper bidrar till att patienten möter en kompetent läkare och våra priser och utmärkelser stimulerar till engagemang inom forskning, etik och i samhällsdebatten.

Dessutom är vi en naturlig mötesplats för läkare, där kontakt mellan läkare på olika steg i karriären och på olika geografiska platser främjas.

För att tydliggöra vårt arbete har föreningen tagit fram ett åsiktsprogram. Det bygger på tidigare års verksamhetsplaner och föreningens tidigare engagemang, samt en enkätundersökning som genomfördes bland föreningens medlemmar hösten 2019. Åsiktsprogrammet är antaget av föreningens årsmöte 2019 och förändringar kan göras av medlemmar på kommande årsmöten. Det är således ett levande dokument som utvecklas med tiden. I rapporten SLS Kandidat- och Underläkarföreningens Åsiktsenkät 2019 kan du fördjupa dig i grundarbetet bakom åsiktsprogrammet.

Svenska Läkaresällskapets  Kandidat- och Underläkarförening  genom 2021 års nationella styrelse