KUFs åsiktprogram

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening (SLS KUF) åsiktsprogram som beskriver centrala områden för en god och jämlik hälso- och sjukvård ur ett yngre läkarperspektiv.

Programmet lyfter vikten av en modern läkarutbildning, möjligheten att forska som läkarstudent, arbetet för att bidra till bästa möjliga hälsa för alla, lokalt och globalt, samt principer för hälso- och sjukvårdens styrning som stödjer läkares möjlighet att arbeta enligt de etiska principerna.

Svensk hälso- och sjukvård är i förändring. Röster höjs för att patientsäkerheten är hotad. Det pågår heta diskussioner om hur vården ska styras i framtiden och vilka områden som är viktiga att fokusera på. Unga läkare står i kö för att genomföra sin allmäntjänstgöring och arbetar under tiden utan legitimation på osäkra vikariat. Vi får ta del av vittnesmål om sviktande psykisk hälsa och utbrändhet och allt svårare arbetsförhållanden med mer etisk stress.

– Kandidat- och Underläkarföreningen verkar för att främja den personliga och professionella utvecklingen hos läkarstudenter och yngre läkare. Det gör vi via våra aktiviteter samt genom att vara delaktiga i Svenska Läkaresällskapets delegationer och kommittéer. Vi är oroade över den utveckling som vi ser i hälso- och sjukvården och hur det kommer att påverka vår möjlighet att ge god vård, säger Anna-Theresia Ekman, tidigare ordförande i SLS KUF.

För att tydliggöra KUFs arbete och ståndpunkter har föreningen tagit fram ett åsiktsprogram som antogs vid föreningens årsmöte i december 2019. Programmet lyfter fram yngre läkares perspektiv på utvecklingen i hälso- och sjukvården.

– Det är av största vikt att vi som läkarstudenter och underläkare tar plats i samhällsdebatten. Vi ser vad som händer i verksamheten och vill utveckla hälso- och sjukvården i den riktning som vi anser gynnar en vård av hög kvalitet, säger Anna-Theresia Ekman. Med avstamp i vårt åsiktsprogram kommer vi driva vårt fortsatta arbete och säkra att vår röst hörs. Det är trots allt vi och kollegor från andra professioner som kommer att arbeta tillsammans i en vård som står inför en rad utmaningar men även har stora möjligheter.

​Läs och ladda ned "Åsiktsprogram för Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening" reviderad version 2021