Extrainsatt årsmöte 2023

Välkommen till SLS Kandidat- och Underläkarföreningens årsmöte som äger rum den 19 april 2023!

Under årsmötet kommer föreningen att tillsätta de vakanta posterna kommunikatör och programsekreterare. Alla våra medlemmar är varmt välkomna att delta!

Datum: Onsdagen 19 april 2023
Tid: kl. 18:30 - 19:30
Plats: Digitalt via Zoom
Digital möteslänk hittar ni här

Anmäl din närvaro senast den 17 april 2023 till ordforande@slskuf.se