Årsmöte 2023

Välkommen till SLS KUF:s årsmöte den 18 november 2023.

På årsmötet kommer föreningen bland annat att utse nästa års styrelse samt bestämma planerna för verksamheten under nästa år. Alla våra medlemmar, gamla som nya, är varmt välkomna att delta!

Vill du skicka in en motion till årsmötet?
Skicka den till ordforande@slskuf.se senast den 21 oktober 2023.

Datum & tid: Lördagen den 18 november 2023, kl. 10.00-15.00.
Plats: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm eller online.
Anmälan: Senast den 11 november 2023 till ordforande@slskuf.se för att få ta del av lunch och fika. Vid anmälan ange eventuell specialkost.