Årsmöte 2022

Välkommen till SLS Kandidat- och Underläkarföreningens årsmöte som äger rum den 27 november 2022!

Under årsmötet kommer föreningen bland annat utse nästa års styrelse samt bestämma planerna för verksamheten under nästa år. Alla våra medlemmar, gamla som nya, är varmt välkomna att delta. 

Vill du skicka in en motion till årsmötet?
Skicka den till ordforande@slskuf.se senast den 30 oktober 2022. 

Datum: Söndagen 27 november 2022
Tid: kl. 11:00 - 15:00
Plats: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. 
Digital möteslänk: https://us06web.zoom.us/j/87639291949 

Anmäl din närvaro senast den 24 november 2022 till ordforande@slskuf.se för att få ta del av lunch och fika.