Agenda & handlingar

Årsmöte 2021 den 21 november kl. 11:00-15:00

Årsmöte 2021
När: 2021-11-21 kl. 11:00-15:00
Plats: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. 
Digital möteslänk: SLS KUF Årsmöte 2021

Agenda 

Bilagor

  1. Verksamhetsberättelse 2021
  2. Propositioner
  3. Valberedningens förslag till styrelse 2022
  4. Förslag till verksamhetsplan för 2022
  5. Uppdrag till nästa års styrelse


Handlingar