Årsmöte 2021

Välkommen till SLS Kandidat- och Underläkarföreningens årsmöte som äger rum den 21 november 2021!

På årsmötet kommer föreningen bland annat utse nästa års styrelse samt bestämma planerna för verksamheten under nästa år. Alla medlemmar, gamla som nya, är varmt välkomna att delta. 

Vill du skicka in en motion till årsmötet? Skicka den i sådana fall till ordforande@slskuf.se senast den 31 oktober 2021. 

Datum: Söndagen 21 november 2021
Tid: kl. 11:00 - 15:00
Plats: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. 
Digital möteslänk: SLS KUF Årsmöte 2021 

Anmäl din närvaro senast den 18 november 2021 till ordforande@slskuf.se för att få ta del av lunch och fika. 

Agenda & handlingar

Föredragningslista Årsmöte SLS Kandidat- och underläkarförening 2021
Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse SLS KUF 2021.docx
Bilaga 2 - Verksamhetsplan SLS KUF 2022.docx
Bilaga 3 A - Stadgeändringar - harmonisering
Bilaga 3 B - Stadgeändringar - per capsulam-beslut
Bilaga 3 C - Stadgeändringar - kassör
Bilaga 3 D- Stadgeändringar - Årsmöten
Bilaga 3 E- Stadgeändringar - Organisation
Bilaga 3 F - Stadgeändringar - Redaktionella ändringar
Bilaga 4 - uppdrag till styrelsen
Bilaga 5 - Åsiktsprogram SLS KUF.docx
p. 14 Valberedningens förslag till styrelse 2022