Kandidat- och Underläkarföreningen

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening (SLS KUF) arbetar för att främja den personliga och professionella utvecklingen hos läkarstudenter och yngre läkare.

KUF verkar på både lokal och nationell nivå och våra medlemsorganiserade aktiviteter innefattar allt ifrån webinars och workshops till podcasts och paneldiskussioner. Våra aktiviteter och events centrerar kring global hälsa, medicinsk vetenskap, utbildning, etik, eHälsa, prevention och kvalitet.

KUF tar också en viktig plats i samhällsdebatten och är en aktiv röst inom Svenska Läkaresällskapet, samtidigt som vi uppmanar och stöttar våra medlemmar att göra sina röster hörda.

Varje år delar KUF ut priser och utmärkelser till KUF medlemmar som presterat inom forskning, som utmärkt sig med en god moralisk kompass eller som vågat ge sig ut och tagit en viktig plats i samhällsdebatten.