HSM-kursen VT23

Seminarium om Kunskapsstyrningen i den svenska vården i samarbete med HSM-kursen på KI.

SLS Kandidat- och Underläkarförening har sedan några år tillbaka samarbete med kursledningen för kursen Hälsa i Miljö och Samhälle (HSM) på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Temat för kurstillfället under vårterminen 2023 var kunskapsstyrningsorganisationen inom den svenska sjukvården idag och seminariet gick av stapeln via zoom den 17 januari. 

Inbjudna gäster var Catharina Ihre Lundgren som är Docent och överläkare i bröst- och endokrinkirurgi vid Karolinska sjukhuset, vice ordförande för SLS samt ordförande i SLS arbetsgrupp om hälso- och sjukvårdens organisation för kunskapsstyrning. Vi hade även med oss Karin Pukk Härenstam som är Docent i Hälso- och sjukvårdsorganisation och Säker vård, biträdande överläkare på Barnakutsjukvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ordförande för SLS delegation för medicinsk kvalitet samt ledamot för SLS arbetsgrupp om hälso- och sjukvårdens organisation för kunskapsstyrning.

Catharina och Karin inledde med en presentation som gav baskunskaper inom kunskapsstyrningens organisation och varför den finns och diskuterade för- och nackdelar samt informerade om SLS arbete i frågan. Sedan följde en frågestund modererad av styrelsemedlemmar där vi fick in många intressanta och viktiga frågor respektive funderingar från åhörarna. En väldigt lyckad eftermiddag och vi i SLS KUF är mycket tacksamma för möjligheten till ett fint samarbete med KI!

                           Cia Ihre Lundgren.jpg
                           Catharina Ihre Lundgren

Karin PH.12. Foto J.Wulff.jpg
Karin Pukk Härenstam