Debattpriset Röst 2023 tilldelas läkarstudent Johanna Forsberg

Priset belönar det mod som krävs för att ge sig in i debattens hårda klimat.

Johanna Forsberg, läkarstudent termin 10 på Karolinska Institutet, är årets vinnare av Debattpriset Röst. Hon belönas för sina insatser för förbättrad övergång mellan barn- och vuxenvården, ökat stöd för unga med långvariga sjukdomstillstånd, nyanlända med funktionsnedsättningar och synliggöra funkofobi i vården. Som ordförande för Unga Hörselskadade samt Nätverket unga för tillgänglighet har hon arbetat gediget för förbättrad vård och villkor genom att aktivt delta i samhällsdebatten med flertal artiklar i bland annat Läkartidningen, Göteborgs-Posten och Dagens Samhälle. Johanna har uppvisat engagemang och gjort sin röst hörd för att få en förändring inom vården! 

Priset delas ut under Kandidat- och Underläkarföreningens medlemsdag den 18 november 2023. Pristagaren belönas med ett diplom och 4 000 kronor.

Om Debattpriset Röst 
Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. Det pågår en ständig debatt i medier om sjukvårdsstyrning, resursfördelning och etiska dilemman. Ofta är det sjukvårdens politiska ledare eller andra seniora inflytelserika personer, både läkare och icke-läkare, som syns i debatten. I SLS Kandidat- och Underläkarförening vill vi föra fram den framtida läkarens perspektiv  läkaren under utbildning och den som befinner sig tidigt i sin karriär. Priset belönar det mod som krävs för att ge sig in i debattens hårda klimat. Särskilt på grund av den yngre läkarens beroendeställning till sina äldre kollegor i och med läkarens behov av handledning genom sin karriär.