Asklepiospriset för bästa projektarbete 2023

Arooj Arfan, läkarkandidat på Karolinska Institutet, belönas för projektarbetet: ”Epigenome Editing to Reactivate Developmental Neurogenic Genes in the Adult Mouse Spinal Cord”.

Studien, som handlar om epigenetisk aktivering av stamceller för att ersätta neuron i centrala nervsystemet, berör ett intressant medicinskt forskningsområde med stor potential. Arooj Arfan har utformat ett mycket välskrivet projektarbete som tydligt beskriver frågeställning, tillvägagångssätt och resultat. Därefter belyser hon fynden och deras innebörd för framtida forskning i större skala. Trots den komplexa metodiken som krävs i studier som denna hålls den röda tråden väl, vilket ger en spännande läsupplevelse. 

 

Priset delas ut under Kandidat- och Underläkarföreningens medlemsdag den 18 november 2023. Pristagaren belönas med ett diplom och 10 000 kronor. 

 

Pristagarens egna ord om projektarbetet

Ryggmärgsskada leder till irreversibel neuronförlust. Befintliga transplantationsmetoder för att ersätta förlorade neuroner medför risk för tumörframkallande egenskaper och immunförstötning. Omdirigering av inneboende stamceller dvs ependymala celler för att generera neuroner erbjuder ett potentiellt säkrare alternativ. Här syftade vi till att återaktivera fyra neurogena gener i ependymala celler in vivo i musens ryggmärg med hjälp av CRISPR-baserad epigenomredigering.

 

Med vår metod observerades signifikant aktivering för alla fyra gener. Vi har därför utformat och validerat en strategi för att återaktivera neurogena gener i ryggmärgens stamceller. Vårt system är det första med att rapportera stabil genöverföring in vivo med hjälp av en AAV vektor. Detta gör det möjligt att utföra storskaliga in vivo screeningar med singel-cell fenotypisk avläsning. In vivo-screening utfört med det validerade systemet kan leda till identifiering av terapeutiska gener för neuronal reparation efter ryggmärgsskada.

 

Om Asklepiospriset

Kandidat- och Underläkarföreningen stödjer vetenskap av hög kvalitet genom att årligen dela ut Asklepiospriset för bästa projektarbetet. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt metodologiska överväganden och ett systematiskt resonemang kring resultatets innebörder och konsekvenser.