2022 års skrivartävlingar avgjorda!

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som skickat in bidrag till vår tionde skrivartävling. Tjugoåtta bidrag har inkommit till den allmänna tävlingen som riktar sig till all personal inom hälso- och sjukvården.

Nio bidrag kom denna gång till student/AT tävlingen, som är ett samarrangemang mellan Svensk Förening för Medicinsk  Psykologi (SFMP) och Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening (KUF).

Juryn har bestått av representanter från de båda föreningarna, förstärkt med en  litteraturvetare med inriktning på medicinsk humaniora. Det har varit ett svårt arbete  att välja ut de bidrag som skulle premieras, eftersom så många bidrag höll en hög  klass både litterärt och vad gäller de behandlade ämnena. Alla bidrag är bedömda i  avidentifierat skick.  

I den allmänna tävlingen delar vi ut ett förstapris på 6000 kr samt tre  hedersomnämnanden om 2000 kr vardera.

Första pris går till Sandra Nikolina Hederstedt för bidraget ”Sista kapitlet i livet”

sandra_2.jpg

Motivering: En fin skildring av sjukgymnastens möten med sina äldre patienter, där de både är  individer och samtidigt allmängiltiga typer, och där läsaren får lära känna både dem,  berättaren och arbetssituationen på ett tankeväckande sätt.


Hedersomnämnanden tilldelas Helga Hagman för bidraget ”Begåvningen”

helga_3.jpg

Motivering: Dynamisk gestaltning av hur läkaren förhåller sig till  många olika dimensioner samtidigt – patienten, närstående, kollegor, arbetsbördan, att  vilja göra gott i mångfacetterade situationer utan givna svar, och alla känslor det  väcker.


Hedersomnämnanden tilldelas Ingrid  Lundahl för bidraget ”Gelatinös metamorfos”

ingrid_2.jpg

Motivering: Välskriven berättelse som utgår från  patienten och sedan återknyter till läkarens upplevelser av samma sjukdom och vad  man egentligen kan säga som professionell.


Hedersomnämnanden tilldelas Sofia Thoresdotter för bidraget  ”Är detta verkligen en kollega?”

sofia_2.jpg

Motivering: En tänkvärd text med ett antal  väl valda och beskrivna tablåer om hur vården bemöter en terapeutkollega med  annorlunda förutsättningar.


I student/AT- klassen delar vi ut ett förstapris på 8000 kr, ett andrapris på 4000 kr  samt två hedersomnämnanden om 2000 kr vardera.

Första pris går till Clara Brune för bidraget ”Dagbok från ett sommarutbyte”

clara_2.jpg

Motivering: En  stark och suggestiv berättelse om orättvisor och maktlöshet, och hur dessa upplevelser  ger andra perspektiv på vårdens och livets globalt väldigt olika förutsättningar, ibland  även på samma plats.


Andrapris går till Michaela Thalén för bidraget ”Jag har räddat ett liv”

michaela_2.jpg

Motivering: En  komprimerat och väl beskriven situation där livräddande insatser ställs mot deras  faktiska konsekvenser och väcker tankar om etik och mening i vårt arbete.


Hedersomnämnanden tilldelas Malin Kymmer för bidraget ”Partus”

malin_2.jpg

Motivering: En poetisk skildring av en rad ögonblick på förlossningen,  där scenerna växlar mellan liv och död, högstämt och pragmatiskt, privat och  politiskt, och fångar vårdens stora myllrande helhet.


Hedersomnämnanden tilldelas Lovisa  Olsson för bidraget ”Vilsen”

lovisa_2.jpg

Motivering: En spännande och dråplig berättelse om de etiska dilemman som kan uppstå när en rörlig och viljestark person samtidigt är dement och i behov av  omsorg.


Juryn: Pia Dellson, Katarina Bernhardsson, William Bronge , Sonja Holmquist och Sara Wide Gustafsson.