Livsstilsmedicin

Verksamhetsåret 2022 är nu officiellt igång! Under eftermiddagen den 2 mars samlades ett intresserat gäng för att ta del av KUFs webinar om livsstilsmedicin.

Benno Krachler berättade om grundprinciperna i detta, i Sverige och Europa, relativt nya konceptet, och gav några konkreta tips på hur vi kan jobba med levnadsvanor i kliniken med hjälp av enkla former av motiverande samtal. Därefter hade vi en mer personlig diskussion kring ämnet och möjlighet att få välutvecklade svar på frågor vi hade med oss. Livsstilsmedicin Österåsen, där Benno är verksamhetschef, är en regionstyrd enhet som arbetar med ett i Sverige unikt upplägg med intensiva livsstilsinterventioner. Österåsen erbjuder både Lipus-certifierade kurser och möjlighet att komma på auskultation. Läs mer på: https://www.osterasen.com/

Bennos tips för enkelt och effektivt arbete med levnadsvanor i kliniken:

  1. Påtala sambandet mellan levnadsvanor och patientens aktuella besvär (redan här har du gjort mer än de flesta läkare!)
  2. Fråga och utforska patientens inställning och syn på sina levnadsvanor.
  3. Efterhör vilka förändringar patienten själv är beredd att göra. Försök att hålla dig från att berätta vad någon borde göra eller inte, låt istället patienten komma med egna förslag.
  4. Bekräfta och lyft fram positiva mönster i det du hör.
  5. Ge råd utifrån din kompetens och/eller lotsa patienten till lämplig instans för att få bästa hjälp med önskad förändring.
  6. Dokumentera och följ upp!

Är du intresserad av att fördjupa dig mer inom folkhälsa och prevention, kanske vara med och arrangera ett framtida evenemang? På torsdag den 10/3 kl 17:00 hålls ett första möte med intressegruppen på denna zoomlänk

Du är också varmt välkommen att gå med i vår Facebook-grupp.