Ett samtal med Stockholms sjukvårdsupprop

Den 1 juni 2022 hölls ett viktigt och givande samtal med grundarna till Stockholms sjukvårdsupprop.

Den 1 juni höll SLS KUF ett samtal tillsammans med grundarna till Stockholm sjukvårdsupprop. Där berättades bl.a. om bakgrunden till uppropet, hur det har utvecklats under åren samt vilken effekt arbetet haft. Med utgångspunkt från uppropet följde en bredare diskussion kring hur sjukvårdspersonal kan använda sin röst i det offentliga rummet för att motverka brister i vården.

Stockholm sjukvårdsupprop skapades hösten 2019 och drivs ideellt av vårdpersonal från olika yrkeskategorier i Stockholm. I syfte att illustrera den hotade patientsäkerheten har de samlat in och publicerat vittnesmål från vårdpersonal. De har även uttalat sig flitigt i media om konsekvenserna av besparingar och felprioriteringar inom vården. 

Läs mer här.