Etikpriset Columna 2022 tilldelas läkarstudenten Anna Klanger

Priset belönar god moralisk resning hos läkarstudent eller underläkare.

Anna Klanger, läkarstudent på termin 9, Örebro universitet får årets Etikpris Columna för att hon under klinisk praktik föredömligt värnat om den enskilde patientens autonomi. Att agera i patientens intresse och stå upp för god sed, även om det innebär att gå emot äldre kollegor, gör Anna Klanger till värdig mottagare av Etikpriset Columna 2022. Stort grattis!
 
Priset delas ut under Kandidat- och underläkarföreningens medlemsdag den 26 november 2022. Pristagaren belönas med ett diplom och 4 000 kronor.

Om Etikpriset Columna
Priset belönar god moralisk resning hos läkarstudent eller underläkare. En god moralisk kompass och modet att agera utifrån sunda etiska regler är en självklarhet för läkarens yrkesutövande, men en miljö är sällan perfekt. Ofta slits läkare mellan olika förväntningar och krav, och än mer så för den yngre läkaren i början av karriären, utan den ökande säkerhet som klinisk praxis ger.