Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel 2022

Emil Sundberg belönas för bästa vetenskapliga artikel: ”COVID-19 seroprevalence and clinical picture in Swedish pediatric oncology and hematology patients”.

Emil Sundberg belönas för att artikeln utforskar ett relevant och för samtiden särskilt intressant ämne. Texten är tydligt strukturerad, språket koncist och artikeln skriven på ett vis som gör det lättare för en mindre insatt läsare att förstå sammanhanget från en vetenskaplig synpunkt.
Det är särskilt viktigt eftersom ämnet, COVID-19 hos barn med allvarlig sjukdom, skapat debatt nationellt såväl internationellt. Särskilt givande är det att läsa diskussionsdelen där fynden kontextualiseras och skolsituationen beskrivs.

Priset delas ut under Kandidat- och underläkarföreningens medlemsdag den 26 november 2022. Pristagaren belönas med ett diplom och 15 000 kronor.  

Om artikeln
I början av 2020 nåddes Sverige av COVID-19-pandemin. Eftersom det orsakande coronaviruset SARS-CoV-2 var nytt var det osäkert hur det skulle drabba barn och man befarade att barn och unga med cancer skulle ha ökad risk att bli svårt sjuka i COVID-19, samt att de inte skulle kunna bilda ett tillräckligt immunförsvar mot viruset.

I denna studie deltog 136 barn med cancer eller andra blod- eller tumörsjukdomar, vårdade vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala, som rekryterades och följdes med blodprovtagning mellan juni 2020 och september 2021. Vi studerade bland annat symtom vid COVID-19, PCR-testsvar vid infektion och förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2, samt barnens skoldeltagande.

Resultaten visade att i blodprover tagna till och med september 2021 förekom antikroppar mot SARS-CoV-2 hos 33% av barnen, vilket motsvarade den allmänna antikroppsförekomsten hos barn vid den tiden enligt Folkhälsomyndighetens rapporter. PCR-bekräftad infektion hade endast upptäckts hos 13 barn, av vilka 9 hade haft milda symtom. De flesta barnen hade fortsatt att gå i skolan under pandemin. Trots barnens grundsjukdom och att 66% av barnen hade genomgått svårt immunhämmande behandling under pandemin kunde de alltså bilda antikroppar och de flesta hade haft milda eller inga symtom vid COVID-19.

Om Asklepiospriset
Kandidat- och underläkarföreningen stödjer vetenskap av hög kvalitet genom att årligen dela ut Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt artikelns betydelse för angränsande forskning och/eller resultatets praktiska tillämplighet.