Workshop om diskriminering och rasism inom vården

SLS KUF hade den 2 maj styrelsemöte och i samband med detta hölls en workshop som gästades av Emelie Kristoffersson som föreläste om sin avhandling.

I samband med SLS KUFs digitala styrelsemöte den 2 maj stod workshop inom temat rasism och diskriminering med särskilt fokus på läkarstudenter och yngre läkare på agendan. SLS KUF gästades under denna del av dagen av ingen mindre än Emelie Kristoffersson - Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin - som föreläste om sin avhandling Är det bara jag? Om sexism och rasism i läkarutbildningens vardag: erfarenheter, förklaringar och strategier bland läkarstudenter. 

Det blev en mycket uppskattad och intressant workshop med viktiga efterföljande diskussioner bland annat om hur vi i SLS KUF ska arbeta vidare med dessa frågor. Vi kan redan nu berätta att en särskild arbetsgrupp är på gång och det planeras även för kommande event! Håll utkik här på hemsidan och på vår Facebook-sida.

Hela SLS KUFs styrelse riktar ännu en gång ett stort tack till Emelie för en riktigt bra och ögonöppnande föreläsning! 

Vill du ta del av Emelies avhandling? Du hittar den här: Är det bara jag? Om sexism och rasism i läkarutbildningens vardag: erfarenheter, förklaringar och strategier bland läkarstudenter