Hur hindrar vi framtida pandemier?

Missade du KUFs högaktuella event med Niklas Arnberg om Pandemifonden och vikten av att forska på virus? Nu går det att se inspelningen från föreläsningen.

Covid-19 har lärt oss mycket om sårbarheten i världens hälso- och sjukvårdssystem. Röster höjs för att vi måste vara bättre rustade för kommande pandemier. Men hur ska vi kunna vara mer förberedda för denna nästa "infektion X"? Hur hindrar vi framtida pandemier? Dessa frågor tas upp och diskuteras i KUFs webinar som du hittar via Svenska Läkaresällskapets YouTube-kanal.