Medlemsdag, gala & årsmöte

Helgen den 20-21 november 2021 anordnades den andra fysiska upplagan av KUFs medlemsdag och gala följt av årsmöte.

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening vill uppmärksamma läkarstudenters och unga läkares roll för såväl bättre hälsa som ett bättre hälso- och sjukvårdssystem i Sverige. Därför anordnades en medlemsdag och gala den 20 november i SLS-huset i Stockholm!

Medlemsdagen är kortfattat till för dig som är läkarstudent, underläkare eller AT-läkare och vill träffa fler som engagerar sig för bättre hälsa och ett bättre hälso- och sjukvårdssystem i Sverige. Dagen bjöd på interaktiva workshops tillsammans med både juniora och seniora experter där vi diskuterade forskningsetik, diskriminering inom vården samt mat ur ett klimat- och hälsoperspektiv. Schemat var luftigt och fokus lades på diskussion och umgänge varvat med ny kunskap. Deltagarna fick själva önska workshop på förmiddagen och kunde då välja mellan forskningsetik och diskriminering. Vi avslutade med en gemensam workshop om mat, klimat och hälsa.

Under dagen hölls också prisutdelningen för våra vinnare av Asklepiospriset, Etikpriset Columna och Debattpriset Röst. Oerhört givande att tillsammans med vinnarna fördjupa samtalet om hur unga studenter och läkare kan bidra till ett samhälle där vi får vara stolta över den vård vi ger!

Medlemsdagen övergick senare till en stämningsfylld galamiddag där vi gästades av Medicinska Föreningens Kammarmusikensemble, Stroket! Efter en mycket god vegetarisk buffé, sång och dans avslutades kvällen och det blev dags att ladda om inför SLS KUFs årsmöte.

Årsmötet hölls även det fysiskt i SLS-huset i Stockholm och några deltagare var också med via Zoom. Flertalet punkter diskuterades och en ny styrelse inför verksamhetsåret 2022 valdes in. Vi i KUF vill passa på att rikta ett stort tack till alla inblandade för en fantastiskt lärorik och rolig medlemshelg!