Uppvisande av god moralisk kompass premieras

Etikpriset Columna 2021 tilldelas Romina Walian, läkarstudent termin 11 i Stockholm. Priset belönar en läkarstudent eller läkare innan legitimation för uppvisande av god moralisk resning.

Romina Walian har under hela sin studietid haft en modig röst och god moralisk kompass. Hon har stått upp för patienter, kursare och kollegor som behandlats orättvist utan rädsla för det obekväma. Att våga säga ifrån när oegentligheter sker även när det går emot hierarkier och konventioner ska premieras, därför erhåller Romina Walian etikpriset Columna. 

Pristagaren belönas med 4 000 kronor och prisutdelningen kommer att ske under SLS KUFs medlemsdag den 20 november i Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm.