Webinar på temat Diskriminering inom vården

Tisdagen den 31 augusti anordnade SLS Kandidat- och underläkarförening i samarbete med HSM-kursen vid läkarprogrammet på KI ett webinar på temat Diskriminering inom vården.

Eftermiddagen inleddes med en presentation av Lotta Wendel, jurist vid Malmö Universitet, som handlade om de juridiska definitionerna av diskriminering, både direkt och indirekt sådan. Efter detta följde en föreläsning av Cecilia Lundmark, sjuksköterska och etisk rådgivare vid Etiskt Forum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som berättade mer om hur diskrimineringen kan se ut just inom vården. 

Eftermiddagen avslutades med en paneldiskussion med sex inbjudna gäster. Deltagarna var Oliver Schulz, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser Sverige, Madeleine Liljegren, ordförande för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF), Mathilde Gray, distriktssköterska vid Svenska Röda Korsets vårdförmedling, David Ojalvo, ST-läkare inom allmänmedicin vid vårdcentralen Wisby Söder samt våra två föreläsare Cecilia Lundmark och Lotta Wendel.

Diskussionen fokuserade främst på etnisk diskriminering. Många intressanta och viktiga frågor kom in från publiken som bland annat handlade om hur personer som själva blivit utsatta, eller bevittnat när andra personer utsatts, för nedvärderande och diskriminerande attityder kan agera. Även det internationella perspektivet lyftes och skillnader diskuterades.

En slutsats från diskussionen var att alla individer kan göra skillnad och rapportera om situationer som är kränkande. Ta gärna del av materialet nedan från Röda Korset angående deras verksamhet och hur de arbetar med frågan samt Västra Götalandsregionens riktlinjer hur kränkningar från patient och närstående ska hanteras.

Vi är väldigt tacksamma för att våra gäster deltog och bidrog med viktiga perspektiv i diskussionen, men även för alla intressanta frågor från åhörarna. Vi i Kandidat- och underläkarföreningen lärde oss själva mycket under denna viktiga diskussion. Vi kommer fortsätta att arbeta för att panel och gäster ska vara så representativa som möjligt när komplexa ämnen likt detta diskuteras i framtiden.

Röda Korset - stöd till vårdpersonal 
Röda Korset - nedslag i verkligheten 
Röda Korset - kunskap och vägledning
Rutin för hantering av kränkning från närstående och patient

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.