Initiativtagare till upprop mot rasism i vården premieras

Debattpriset Röst 2021 tilldelas Kaberi Mitra, läkarstudent termin 10 i Uppsala. Priset belönar en läkarstudent eller läkare innan legitimation som initierat en debattartikel, en rörelse eller ett evenemang för att förbättra dagens hälso- och sjukvård.

Kaberi Mitra har som initiativtagare till det upprop mot rasism i vården som publicerades under våren uppmärksammat den diskriminering mot patienter och vårdpersonal på basen av etnicitet som sker inom svensk sjukvård. Hon har genom outtröttligt engagemang och konkreta förändringskrav varit en stark röst mot rasism, och därför får Kaberi Mitra debattpriset Röst. 

Pristagaren belönas med 4 000 kronor och prisutdelningen kommer att ske under SLS KUFs medlemsdag den 20 november i Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm.

Fotograf: Cato Lein