Avslut verksamhetsåret 2021

SLS KUFs ordförande Sara Wide Gustafsson och vice ordförande Nils Karlsson tackar för det gångna verksamhetsåret!

Det bästa med att vara aktiv inom Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening är att se engagemanget och drivet som finns hos så många läkarstudenter och unga läkare. Att få följa hur diskussionerna utvecklas under året och hur idéer kommer fram. Våra medlemmar arbetar varje dag för att utveckla hälso- och sjukvården och hälsan i samhället, och vi tror starkt på att detta engagemang kommer bidra till förbättrad hälsa för hela befolkningen. 

I år har stort fokus legat på just etiska frågor som handlar om likarätt, diskriminering och jämlik vård. Det är stora och komplexa frågor, men så viktiga. De behöver komma upp till ytan och diskuteras. För att bidra till detta har vi bland annat anordnat en paneldiskussion om diskriminering i vården och författat en artikel i Likarättstidningen som skickas hem till läkarstudenter och aktiva läkare i Sverige. Vi har haft upprepade interna diskussioner kring hur vi som förening kan arbeta för att motverka diskriminering och vi har anordnat en workshop tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån i Stockholm under vår medlemsdag. Det blev en väldigt uppskattad programpunkt! Vi har även uppmärksammat personer som arbetar aktivt inom dessa områden, bland annat genom att dela ut Debattpriset Röst till Kaberi Mitra och Etikpriset Columna till Romina Walian.

Detta har inte heller varit allt: vi har även startat upp intressegrupper inom flera av våra fokusområden. Dessa samlar nu intresserade medlemmar nationellt och skapar en plattform för engagemang och aktivitet. Vidare har samarbetet mellan sekreterare inom styrelsen har ökat och flera evenemang har anordnats inom överlappande ämnen, till exempel webbinarium på ämnet Global vaccinetik samt diskussioner om ungas forskning och etiska aspekter på covid-19 under Svenska Läkaresällskapets arrangemang “State of the Art Covid-19”. 

Vi vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla engagerade ledamöter i styrelsen såväl som alla engagerade medlemmar! Utan allt ert gedigna arbete och driv hade Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening inte varit den aktiva förening som vi är idag. Det har varit väldigt givande och inspirerande att arbeta tillsammans under året. Många kloka tankar och idéer har omsatts till evenemang och aktiviteter, vilket har varit väldigt roligt att se. Nu blickar vi framåt och fortsätter vårt gemensamma arbete under 2022. 

Är du intresserad av att engagera dig i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening nästa verksamhetsår, eller vill du veta mer omr vårt arbete? Tveka inte att kontakta oss! 

Med en önskan om fina helger, trevligt avslut av 2021 och ett gott nytt år! 

Varma hälsningar 

Sara Wide Gustafsson, ordförande 
Nils Karlsson, vice ordförande

ordforande@slskuf.se
viceordforande@slskuf.se