Yngre läkare belönas för insatser för en förbättrad hälso- och sjukvård

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening (KUF) har beslutat att belöna Ahmed Al-Djaber, underläkare, Nyköpings lasarett med Debattpriset Röst samt Karolin El-Jaleb, AT-läkare, Ängelholms sjukhus med Etikpriset Columna.

Debattpriset Röst 2020 tilldelas Ahmed Al-Djaber, underläkare vid Nyköpings lasarett. Priset belönar läkarstudent eller läkare innan legitimation som initierat en debattartikel, en rörelse eller ett evenemang för att förbättra dagens hälso- och sjukvård.

Motivering: ”Ahmed Al-Djaber har som initiativtagare till patientföreningen Kronisk Blodsjukdom bidragit till att öka kunskapen om och därmed vårdkvaliteten för patienter med sicklecellanemi och thalassemi. Genom idogt arbete med både patientbesök och föreläsningar har han gett en röst åt en marginaliserad patientgrupp, och därför erhåller Ahmed Al-Djaber debattpriset Röst”.

Etikpriset Columna 2020 tilldelas Karolin El-Jaleb, AT-läkare vid Ängelholms sjukhus. Priset belönar läkarstudent eller läkare innan legitimation för uppvisande av god moralisk resning hos läkarstudent eller läkare innan legitimation.

Motivering: ”Karolin El-Jaleb har bedrivit ett systematiskt och imponerande jämlikhetsarbete under längre tid, både som kandidat och sedermera AT-läkare i Region Skåne. Hennes arbete har gett konkreta avtryck i läkarutbildningen i Skåne, där man nu har infört moment om jämlik vård. Att ge patienter ett gott och fördomsfritt bemötande är centralt för den patientallians som är läkaryrkets kärna, och därför erhåller Karolin El-Jaleb Etikpriset Columna”.

Pristagarna belönas med 4 000 kronor var och prisutdelningen äger rum digitalt den 21 november, för deltagande och länk är man välkommen att skriva till viceordforande@slskuf.se.