Studie om sambandet mellan astma och typ-1 diabetes hos barn prisas

Awad Smew, AT-läkare, Danderyds sjukhus samt doktorand vid Karolinska Institutet, belönas med Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel 2020. Artikeln bygger på studier som undersöker sambandet mellan astma och typ-1 diabetes hos barn.

Awad Smew har i artikeln ”Familial coaggregation of asthma and type 1 diabetes in children” visat på god kunskap inom sitt område och genomfört en stor epidemiologisk studie av imponerande omfattning baserad på avancerad metodik och modellering. I sin studie har Awad tittat på intressanta biologiska fenomen och kunnat ge en viktig inblick i hur två stora patientgrupper relaterar till varandra. Studien visar på ett samband mellan tillstånden och att en tidigare astmadiagnos ökar risken för barn att också diagnosticeras med typ-1 diabetes men att sambandet inte gäller åt andra hållet.

Pristagaren belönas med 15 000 kronor och kommer att uppmärksammas på Kandidat- och underläkarföreningens medlemsdag som äger rum den 21 november.


Om Asklepiospriset
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening (KUF) verkar för att stimulera forskningsintresse och främja forskningsinitiativ hos unga läkare och studenter. KUF delar årligen ut Asklepiospriset för att belöna och uppmuntra vetenskap av hög kvalitet.